An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Oljefondet ny all-time high

Verdien på det norske oljefondet nærmer seg 8.700 milliarder med stormskritt, og pensjonsfondet vårt 9.000 milliarder kroner.

Kilde: www.nbim.no

Kilde: www.nbim.no

Artikkel av: Stein Ove Haugen
17. august 2018 - 12.39
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Fredag er verdien på det norske oljefondet i ny all-time high.

Etter lunsj passerte verdien 8.670 milliarder og snudde foreløpig i overkant av 8.679 milliarder kroner.

Da er oljefondet nært neste milepæl, og det skal trolig ikke mer til enn at den norske kronen holder seg svak (8,50 mot dollar, 9,68 mot euro og 10,80 mot pundet), og en liten oppgang på børsene i New York, før 8.700 milliarder kroner passeres.

Verdien av oljefondet økte i 2017 med 1.028 milliarder kroner til 8.488 milliarder, og ga en rekordavkastning på 13,7 prosent.

Langt foran skjema

Da regjeringen la frem statsbudsjettet 12. oktober i fjor la den til grunn at verdien ved utgangen av året ville være 7.898 milliarder kroner. Og ved utgangen av 2018 har regjeringen lagt til grunn at oljefondet skal ha en verdi på 8.224 milliarder kroner.

I statsbudsjettet viser fremskrivingen av oljefondet at det er antatt å ha en verdi på 8.564 milliarder kroner ved inngangen til 2020. Det betyr at oljefondet allerede ved utgangen av 2017 lå nesten to år foran skjema.

Dekker alderspensjoner og mer til

Summerer man utenlandsdelen (8.679 mrd kroner) og innenlandsdelen av pensjonsfondet (250,5 mrd kroner pr. 30. juni), er den samlede verdien på statens pensjonsfond nå trolig på 8,930 milliarder kroner, tilsvarende 1,685 millioner kroner pr. innbygger i Norge.

Uten sammenligning for øvrig utgjorde Folketrygdens fremtidige forpliktelser til alderspensjoner 8.201 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Ved utgangen av 2018 er det anslått at forpliktelsene vil være på 8.521 milliarder kroner.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.