Børs og finans

Resultatet opp 52 prosent

Sparebank 1 Østlandet med kjempetall

Sparebank 1 Østlandet legger frem solide tall. Driftskostnadene lavere enn året før.

Foto: Sparebank 1 Østlandet

Foto: Sparebank 1 Østlandet

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
7. august 2018 - 11.27

Sparebanken 1 Østlandet rapporterer tall for 2. kvartal tirsdag.

Resultat etter skatt endte på 416 millioner kroner, mot 274 millioner kroner i fjor.

Resultat før skatt ble 518 millioner kroner, mot 358 millioner kroner året før.

Resultat før tapsavsetninger kom inn på 525 millioner kroner, mot 363 millioner kroner året før.

Tapsavsetningene er regnskapsført til 7 millioner kroner, mot 5 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Netto omsetningen endte på 994 millioner kroner, mot 841 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.

Nettoavkastningen på finansielle investeringer ble 149 millioner kroner i kvartalet, mot 34 millioner kroner året før.

Netto renteinntekter kom inn på 511 millioner kroner, mot 491 millioner kroner i 2. kvartal 2017.

Avkastningen på egenkapitalen i kvartalet (annualisert) endte på 12,9 prosent, mot 9,0 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

- Flere kunder tar opp lån, vi har lave tap samt økte inntekter fra finansielle eiendeler, og dette bidrar til gode resultater. Regionalt viser en rekke nøkkelfaktorer positiv utvikling, slik som stigende boligpriser, avtakende arbeidsledighet, økt verdiskaping og investeringer i næringslivet. Dette gir positive ringvirkninger for konsernets resultater, deriblant økte utlån sier konsernsjef Richard Heiberg i en melding.

Utsikter

Makrosituasjonen  i  Norge  er  stabil,  selv  om  økt  internasjonal uro i form av risiko for handelskrig og  en  uavklart  Brexit‐situasjon  kan  slå  inn  i  norsk  økonomi  og  dermed  i  norske  bankkunders  rammebetingelser. Regionalt  viser  en  rekke  økonomiske  nøkkelindikatorer  positiv  utvikling,  slik  som stigende boligpriser, avtagende arbeidsledighet  og verdiskapning og investering i næringslivet. Styret  anser  dette  som  fordelaktig  for  konsernets  virksomhet,  kredittrisiko  og  tapsutvikling  i  tiden  fremover, skriver banken i rapporten.

Kvartalsrapporten

Presentasjonen