Børs og finans

Sparebanken 1 BV med sterk inntektsvekst

Resultatet påvirkes av en engangseffekt ved avvikling av ytelsesordninger pensjon.

Foto: serhio / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: serhio / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
10. august 2018 - 07.08

Sparebank 1 BV rapporterer tall for 2. kvartal fredag.

Resultat etter skatt endte på 220,5 millioner kroner, 92,6 millioner kroner i fjor.

Resultat før skatt på inn på 271,2 millioner kroner, mot 123,9 millioner kroner året før.

Resultat før tapsavsetninger kom inn 282,5 millioner kroner, mot 125,5 millioner kroner året før.

Tapsavsetningene er regnskapsført til 11,3 millioner kroner, mot 1,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Total omsetning endte på 325,5 millioner kroner, mot 279,8 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.

Nettoavkastningen på finansielle investeringer ble 51,6 kroner i kvartalet, mot 32,7 millioner kroner året før.

Netto renteinntekter kom inn på 146,1 millioner kroner, mot 140,9 millioner kroner i 2. kvartal 2017.

Avkastningen på egenkapitalen i kvartalet (annualisert) endte på 20,7 prosent, mot 9,5 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

Resultatet påvirkes av engangseffekter ved avvikling av ytelsesordninger pensjon er inntektsført med 92,2 mill i 2. kvartal, samt gevinst ved salg av bankens forretningsbygg.

Kvartalsrapporten

Utsikter

Styret er meget tilfreds med både konsernresultatet og resultatet av kjernevirksomheten i 1. halvår.

Konsernet har god soliditet og likviditet ved utgangen av kvartalet. I 2018 har det vært god vekst i norsk økonomi. Norsk økonomi preges for tiden av økt optimisme innenfor næringslivet, høyere oljepris og lavere arbeidsledighet.

Boligprisene har økt i 2018 etter utflating/nedgang i 2017. Regjeringen vurderer at husholdningenes samlede gjeldsnivå fortsatt er høyt og har derfor, med virkning fra 1. juli 2018, besluttet å videreføre boliglånsforskriften med enkelte mindre justeringer. Det forventes en fortsatt høy utlånsvekst i personmarkedet, og en moderat utlånsvekst i bedriftsmarkedet i 2.halvår.

Gitt uendrede rammevilkår forventer banken relativt lave tap i 2018.

Bankens finansielle måltall mot 2020 står fast.

Saken oppdateres!