Børs og finans

Utfordrende marked svekket bunnlinjen for Clarksons

Handelsforstyrrelser, høykvalitets jernmalmkilder og svakere levering av nye skip skaper støttende fundament for tank-markedet. 

Foto: totojang1977 / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: totojang1977 / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen
13. august 2018 - 11.00

Clarksons Platou hadde en omsetning i første halvår 2018 på 153 millioner pund, mot 157 millioner pund samme periode året før.

Underliggende resultat før skatt var på 19 millioner pund, mot 25 millioner pund fra samme periode i fjor. 

- På tross av utfordringene i første halvdel av året er vi oppmuntret av den seneste tids bedrede handelsforhold og den mer gunstige dollarkursen. Vi burde dra nytte i andre halvdel av året fra disse seneste forbedringene og forblir sikre på potensialet til gruppen på mellomlang til lang sikt, skriver shippingselskapet i rapporten. 

Videre mener Clarksons Platou at etterspørselen etter råoljetankere synes å ligge an til å bli løftet av økt produksjon og eksport fra Saudi-Arabia og potensielt fra andre Opec-produsenter i Midtøsten, samt Russland, USA og Brasil. De mener likevel at reduksjonen i skipninger fra Iran og Venezuela per nå ventes å motvirke noen av disse gevinstene, ifølge TDN Direkt. 

Knyttet tørrbulksegmentet skriver selskapet at innestengt eksport grunnet handelsforstyrrelser i mars og april, akselereringen av høykvalitets jernmalmkilder i Brasil og videre svakhet i leveringer av nye skip skaper et støttende fundament for markedet.

Innen LPG-shipping venter Clarksons Platou vekst at handelsveksten av både LPG og ammonium vil stige på årsbasis, men peker videre på at utsiktene til LPG-shipping forblir i stor grad påvirket av oppstarten av den nye amerikanske terminalen og det nye LNG-tilknyttede tonn fra Australia, ifølge TDN Direkt.

Oppstart for disse prosjektene kan komme til å bli dyttet tilbake til siste kvartal av 2018, mener selskapet.

Clarksons Platou skriver om LNG-shipping at voksende økonomier og miljøforskrifter, spesielt i Kina, fortsetter å drive LNG-etterspørselen.

- En kombinasjonen av et stigende befraktningsmarked og historiske lave nybyggspriser resulterer i nye inntredener og en oppsving i spekulative ordre. Samtidig vil også sterk shipping-etterspørsel og nye likvifiseringsprosjekter også føre til nye ordre, skriver selskapet. 

Les hele rapporten her.