An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

- Bedre rustet for å takle finanskrise

Det er ti år siden den amerikanske storbanken Lehman Brothers gikk konkurs - og finanskrisen traff verdensmarkedene med full styrke. 

(AP Photo/Richard Drew)

(AP Photo/Richard Drew)

Artikkel av: Eline Hvamstad
14. september 2018 - 09.16

En fersk undersøkelse "World Economic Survey", utført av IFO, viser at 75 prosent av de økonomiske ekspertene fra avanserte økonomier er overbevist om at deres lands økonomi er bedre rustet til å møte en finanskrise nå. 

Eksperter fra fremvoksende økonomier og utviklingsland er mindre optimistiske. 

Ifølge undersøkelsen er det her kun 55 prosent som mener deres land er forberedt på en ny krise. 

IFO har snakket med 976 eksperter fra 117 land, verden over.

Hele 86 prosent av de som deltok i undersøkelsen i eurosonen, Canada, Japan, Storbritannia og USA melder om et behov for økonomiske reformer. 

De fleste som har deltatt i undersøkelsen er også enige om at det har vært forbedringer i kapital- og likviditetsforskriftene og risikostyringen i deres respektive land.

I euroområdet, Canada, Japan, Storbritannia og USA, svarer eksperter at reformer som har til hensikt å skape større åpenhet i vurderingen av finansielle instrumenter, er gjennomført. og at sentralbankenes evne til å gi likviditet har styrket seg. 

LES OGSÅ: Hva utløser neste finanskrise?

Lørdag 15. september er det ti år siden den amerikanske storbanken Lehman Brothers gikk konkurs. 

Torsdag kommenterte Trygve Hegnar hva som kan komme til å utløse neste finanskrise. 

Se hele TV-sendingen her - eller hør kommentaren hans i vår podcast under: 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.