Børs og finans

DNB Markets-økonom: Den kan føre til store ødeleggelser

Knut A. Magnussen om dagens viktigste hendelser.

Knut A. Magnussen - Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Knut A. Magnussen - Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
14. september 2018 - 08.35

I dag kommer det flere amerikanske tall. Viktigst er ifølge økonomene i DNB Markets detaljhandelen, som ventes å stige med 0,4 prosent i august.

«Farten i det private forbruket har vært høy de seneste månedene, og det ligger an til at denne utviklingen vil fortsette. Den sentrale «retail contol» komponenten, som inngår direkte i nasjonalregnskapet, ventes å øke like mye», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i morgenrapporten til DNB Markets.

I skyggen av Florence

Industriproduksjonen anslås ifølge økonomen å stige moderat i august, mens forbrukertilliten fra Michigan ventes å ta seg litt opp i den første målingen i september.

«Makrotallene kan imidlertid fort komme i skyggen av den kraftige orkanen Florence, som nå er på vei innover Østkysten av USA. Den ser ut til å kunne føre til store ødeleggelser og dermed også påvirke den økonomiske aktiviteten lokalt i betydelig grad», skriver Magnussen.

Inflasjonsmål i fokus

Fra Sverige får vi i dag inflasjonstallene for august. I motsetning til her hjemme, hvor Norges Bank har flagget at renten skal opp - selv om inflasjonen skulle holde seg lav, er Riksbanken ifølge seniorøkonomen fortsatt svært så fokusert på inflasjonsmålet.

«Spesielt ser det ut til at utviklingen for kjerneinflasjonen utenom energi vil bli avgjørende for når den svenske sentralbanken begynner å sette renten opp. De andre indikatorene på inflasjon er jo allerede over målet og stigende. BNP-veksten er dessuten fortsatt høy, selv om den ble revidert litt ned til 0,8 prosent i andre kvartal», heter det fra Magnussen.