An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Utnevner norske nærlingslivsbautaer til nytt utvalg

Oljefondet styrker eierskapsarbeidet

- Det rådgivende utvalget vil hjelpe oss med å vurdere styrene og styrke effektiviteten deres, sier Carine Smith Ihenacho som leder utvalget.

Oljefondet sjef Yngve Slyngstad (t.v) og sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Oljefondet sjef Yngve Slyngstad (t.v) og sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Are  Strandli
5. september 2018 - 09.40

Oljefondets rådgivende utvalg for eierskapsarbeid som er et rådgivende forum for eierskapsdirektøren, har fått inn tre eksterne medlemmer med solid tyngde og erfaring fra styrearbeid, fremgår det av en melding onsdag.

De tre er tidligere konsernsjef i Marine Harvest og nåværende styreleder ved BI, Åse Aulie Michelet, den nåværende styrelederen i Equinor, Svein Rennemo, samt tidligere konsernsjef og styreleder i det som da het Statoil, Harald Norvik.

– Vi er veldig glade for å få med Michelet, Rennemo og Norvik i utvalget. De har verdifull erfaring både med styrearbeid og ledelse. Erfaringen og kunnskapen deres vil styrke eierskapsarbeidet vårt ytterligere, sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap i Norges Bank Investment Management.

Utvalget skal gi råd om fondets strategi for eierskap, utøvelse av eierrettigheter og prinsipper og praksis som påvirker børsnoterte selskaper i aksjeporteføljen.

Carine Smith Ihenacho skal være leder for utvalget og har muligheten til å invitere daglig leder, investeringsdirektør for aksjeforvaltningen og andre interne og eksterne deltakere til utvalgets møter når dette er relevant, opplyses det.

– Vi tar ansvaret vårt som eier i 9.000 selskaper på alvor. Vi ønsker å sikre at selskapene vi er investert i har en best mulig eierstyring og effektive styrer. Hvert år bruker vi vår stemmerett til å velge tusenvis av styrer. Det rådgivende utvalget vil hjelpe oss med å vurdere styrene og styrke effektiviteten deres, sier Ihenacho.

Styret vil ha minst seks årlige møter.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.