Børs og finans

Folketrygdfondet bedre enn markedet i år

Gleder seg over at Oslo Børs er blant verdens beste børser i år.

Kjetil Houg. Foto: CF Wesenberg.

Kjetil Houg. Foto: CF Wesenberg.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
30. oktober 2018 - 10.36

Folketrygdfondet fikk et resultat på 9,7 milliarder kroner i 3. kvartal, skriver fondet selv på sine hjemmesider tirsdag.

Per 30/9 er 2018-resultatet på 20 milliarder kroner.

Den samlede forvaltningskapitalen har nå passert 260 milliarder kroner.

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 3,9 prosent i 3. kvartal, likt med referanseindeksen.

- Oslo Børs har vært blant verdens beste børser i år, og det har gitt et meget godt kvartalsresultat, sier administrerende direktør for fondet, Kjetil Houg, i en kommentar.

Aksjeporteføljen klarte 6,4 prosent avkastning i kvartalet, mens renteporteføljen falt 0,2 prosent. Begge porteføljene lå tilnærmet likt med referansen.

Olje, laks og DNB

Avkastningen på aksjer ble drevet av først og fremst energi (for eksempel Equinor, Aker BP), finans (DNB) og konsum (Marine Harvest).

Equinor er den klart største posten i porteføljen, med 16,4 prosent andel per 30/9.

DNB, Telenor og Marine Harvest følger nærmest med andeler på hhv. 10,2, 7,3 og 5,0 prosent.

2018-avkastningen per 30/9 var 8,4 prosent, 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Gjennomsnittlig årlig avkastning de siste ti årene ligger på 10,6 prosent, 0,9 prosentpoeng over referansen.

Referanseindeksen

Referanseindeksen fastsettes av Finansdepartementet, og er satt sammen av andeler i to aktivaklasseindekser, som hver for seg består av to regionindekser.

Aksjeindeksen er satt sammen av OSEBX (norske aksjer, hovedindeksen) og VINXB (danske, finske og svenske aksjer).

Obligasjonsindeksen omfatter

  • norske utstedere i indeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate, hvor statsandel er satt til 30 prosent (denne delen er valutasikret til norske kroner)
  • danske, finske og svenske utstedere i indeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate

Den strategiske referanseindeksen har en aksjeandel på 60 prosent og en obligasjonsandel på 40 prosent.

Både for aksjer og obligasjoner har den strategiske referanseindeksen 85 prosent norsk regionindeks og 15 prosent nordisk regionindeks.

Rapporten her.

Porteføljeutviklingen her.