Børs og finans

Kjempekontrakt til Rosenberg WorleyParsons

På det meste skal 150 personer på verftet være i sving når Edvard Grieg-plattformen skal modifiseres. 

Edvard Grieg-plattformen. Foro: Lundin Norway.

Edvard Grieg-plattformen. Foro: Lundin Norway.

Artikkel av: Are  Strandli
16. oktober 2018 - 15.37

- Rosenberg WorleyParsons vant denne kontrakten i skarp konkurranse med både norske og utenlandske leverandører», sier adm.dir. Kristin Færøvik i Lundin Norway.

Lundin Norway og partnerne i lisens PL338 har ifølge en melding tildelt det Stavanger-baserte verftet Rosenberg WorleyParsons en kontrakt for modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.

- Det er gledelig både for oss og partnerne, men også for hele olje- og gassindustrien i Norge, at norsk leverandørindustri hevder seg helt i toppen også globalt, fortsetter Lundin-sjefen.

Ifølge Lundin vil kontrakten - en såkalt EPC-kontrakt som innebærer ingeniørtjenester, innkjøp og oppkoblingsarbeid offshore -  på det meste sysselsette 150 personer.

Bakgrunnen for modifiseringen er å gjøre den klar til å ta imot og prosessere olje og gass fra nærliggende felt. I første omgang dreier det seg om funnene Luno II og Rolvsnes.

Ingeniørarbeidet knyttet til prefabrikasjon av stålstrukturer, rør og annet nødvendig materiell starter umiddelbart, mens installasjonsarbeidet offshore har planlagt oppstart i løpet av første halvår 2019. Arbeidet ventes å være avsluttet i løpet av første kvartal 2021.

- Arbeidet med å forberede Edvard Grieg-plattformen for å kunne ta imot olje- og gass fra nærliggende felt er svært viktig for oss. Det sikrer både en god anvendelse av den infrastrukturen vi allerede har i plattform og eksportrør, og det gjør oss i stand til å kunne bygge ut mindre felt i området på en lønnsom måte, sier Færøvik.

Edvard Grieg-plattformen ble designet for å kunne prosessere olje og gass fra andre felt i området.

Pr. i dag prosesserer Edvard Grieg hydrokarboner fra Ivar Aasen-feltet i tillegg til sin egen produksjon.

«Med den modifiseringen som gjennomføres nå, kan man ta inn satellittfeltene Luno II og Rolvsnes hvor Lundin er operatør. I tillegg forberedes det for fremtidig innfasing av ytterligere satellittfelt», heter det i meldingen.

For Luno II som ligger 19 km kilometer sør for Edvard Grieg er planen å levere plan for utvikling og drift (PUD) på starten av nyåret. Tanken er å gjøre en subsea-installasjon med rørledning tilbake til Edvard Grieg.

Når det gjelder Rolvsnes skal det i første omgang gjennomføres en langtids brønntest der olje og gass prosesseres på Edvard Grieg.

Rolvsnes-funnet er gjort i et reservoar bestående av oppsprukket og forvitret grunnfjell, noe som er en helt ny reservoartype for norsk sokkel, ifølge Lundin.

Derfor er det nødvendig å innhente mer kunnskap før det blir gjort et endelig valg av utbyggingsløsning.