An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Seadrill med pliktig tilbud på egen gjeld

Tilbudet knyttes til et salg av virksomhet tilbake i 2013. 

West Capella. Foto: Seadrill.

West Capella. Foto: Seadrill.

Artikkel av: Are  Strandli
11. oktober 2018 - 07.50
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Riggselskapet som er kontrollert av John Fredriksen har fremmet et pliktig tilbud om å kjøpe tilbake obligasjoner, inkludert påløpte renter, for omlag 56 millioner dollar, tilsvarende 460 millioner kroner av sitt utestående obligasjonslån som forfaller i 2025.

Det kom frem i en børsmelding sendt ut onsdag kveld. 

Det senior sikrede lånet har en fast rente på 12 prosent og et totalt utestående beløp på 890 millioner dollar, tilsvarende rundt 7,3 milliarder kroner. 

Tilbudet er i henhold til vilkårene i låneavtalen datert 2. juli 2018, der selskapet må benytte en viss andel av provenyet fra en utsatt verderlagsavtale knyttet til salget av tender-riggvirksomheten til Sapura Energy i 2013.

Denne avtalen ble endret i august 2017 og konvertert til et lån som forfalt i august 2018. 

Selskapet var pliktig til å benytte dette beløpet på om lag 56 millioner dollar til å fremme et tilbud i løpet av første halvdel av oktober.

Tilbudprisen er 103 prosent av pålydende, i tillegg til påløpte og ubetalte renter. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.