An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Aksjene ble vraket i 2016 – nå er de inne i varmen

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
27. november 2018 - 11.14
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelsene av selskapene Cairn Energy Plc og Kosmos Energy Ltd fra Statens pensjonsfond utland.

Selskapene ble utelukket fra fondet i 2016 etter en vurdering av risikoen for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Hovedstyrets beslutning om opphevelse av utelukkelsene ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er tilstede.

Cairn Energy Plc og Kosmos Energy Ltd ble utelukket på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene ved sin petroleumsprospektering utenfor kysten av Vest-Sahara medvirket til grove brudd på grunnleggende etiske normer. Selskapene har gjort det klart overfor Etikkrådet at de har avsluttet sin virksomhet i det aktuelle området, skriver Norges Bank i en melding.

Etikkrådet har på bakgrunn av denne informasjonen anbefalt banken at utelukkelsene oppheves.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.