An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Monobank har gjennomført emisjon

Bent Gjendem. Foto: Monobank.

Bent Gjendem. Foto: Monobank.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
8. november 2018 - 08.47
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Monobank ASA kunngjør i en melding at en rettet emisjon på 57,1 millioner kroner har blitt gjennomført.

Selskapet opplyser at emisjonen var rettet mot TBI Bank EAD, et datterselskapet av 4finance Holding, og det ble utstedt 24.826.567 nye aksjer. Tegningskursen var satt til 2,30 kroner per aksje, basert på en fullmakt fra den ekstraordinære generalforsamlingen. 

Monobank skriver at provenyet vil bli brukt til å finansiere selskapets vekststrategi, samt gi den nødvendige kapitalen for ytterligere grenseoverskridende utvidelse og styrke den regulatoriske kapitalen.

TBI Bank EAD vil ha en eierandel på 9,1 prosent i Monobank etter emisjonen.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.