Børs og finans

TTS Group får betalingstrøbbel hvis ikke milliardavtale landes før nyttår

Har problemer med å innfri gjelda dersom ikke tidligere annonsert salgsavtale blir signert før nyttår. Nå søker selskapet en utsettelse av forfall. 

Foto hentet fra TTS Groups hjemmesider.

Foto hentet fra TTS Groups hjemmesider.

Artikkel av: Are  Strandli
23. november 2018 - 11.29

TTS Group inngikk i februar en avtale med MacGregor – et datterselskap av Cargotec – om salg av alle sine eiendeler, bortsett fra selskapet selv (TTS Group ASA) og datterselskapet TTS Syncrolift AS.

Prislappen ble oppgitt til 840 millioner kroner.

Tidligere i november fikk selskapet godkjennelse av tyske konkurransemyndigheter, og nå gjenstår det samme fra tilsvarende myndigheter i Sør-Kora og Kina før transaksjonen er i boks. 

Det har tidligere vært forventet at det skulle skje i løpet av fjerde kvartal, men dersom det ikke skjer kan det få store konsekvenser for tilbakebetalingen av selskapets konvertible obligasjonslån.

- Med mindre Cargotec-transaksjonen gjennomføres før nyttår, eller med mindre selskapet refinansierer før den tid, er selskapet ikke i posisjon til å nedbetale obligasjonslånet (..) på det som per tid er forfallsdato, skriver selskapet i innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 14. desember. 

Selskapet påpeker imidlertid at intensjonen er å benytte vederlaget fra  Cargotec-transaksjonen til nedbetalingen, og har derfor henvendt seg til obligasjonseierne med en forespørsel om å forlenge forfallsdatoen med inntil 6 måneder, men "ikke mer enn 20 forretningsdager etter gjennomføring av Cargotec-transaksjonen". 

Konverteringsretten blir forlenget tilsvarende. 

For at obligasjonseierne skal gå med på endringene i låneavtalen, tilbys et endringsvederlag på 0,25 prosent av pålydende.