Børs og finans

WOW Air hentet 600 mill. - så åpnet pengeslusene

Ferskt brev viser at det var hold i ryktene som svirret da islandske WOW Air plasserte et obligasjonslån på nær 600 mill. for halvannen måned siden.

Wow air. Foto: Selskapet.

Wow air. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Are  Strandli
11. november 2018 - 18.13

I midten av september hentet det islandske lavprisflyselskapet WOW Air inn 60 millioner euro, eller omtrent 574 millioner kroner, gjennom utstedelsen av et treårig obligasjonslån tilrettelagt av Pareto Securities.

Lånet med et rentepåslag på ni prosent over Euribor skulle fungere som brofinansiering frem til en planlagt børsnotering 12 til 18 måneder lenger fremme i tid.

Det var absolutt ingenting å si på ambisjonene.

Målet var å bli Islands ledende flyselskap i løpet av 2019, og med det passere hovedkonkurrenten Icelandair.

Selskapets driftsresultat før avskrivninger og leasingkostnader (EBITDAR) var ventet å nå 142 millioner euro i 2019.

Til sammenligning ble EBITDAR for 2018 estimert til 63 millioner euro, mens det tilsvarende tallet målt fra august i fjor til august i år var på 42 millioner euro.

Oppkjøpsrykter

Ambisjonene sto imidlertid ikke helt i stil til virkeligheten.

Både før og etter obligasjonsutstedelsen ble det spekulert heftig, både i islandske medier og på diverse nettforumer, hvorvidt fremtiden egentlig så så lys ut for WOW Air.

Blant annet sa ryktene at selskapet hadde store utestående beløp i ubetalte landingsavgifter på Keflavik-flyplassen i Reykjavik som hadde hopet seg opp siden i våres.

Derfor ble det også spekulert i om at det ble jobbet med et potensielt salg av selskapet. Både Icelandair, easyJet og Lufthansa ble nevnt som mulige kjøpere.

I forrige uke ble det som kjent annonsert at Icelandair overtar sin ambisiøse islandske konkurrent gjennom en aksjetransaksjon.

Kraftig forverring

I forbindelse med Icelandairs overtakelse, søker nå Wow Air obligasjonseiernes godkjennelse til visse endringer i låneavtalen, ifølge et brev formidlet av Nordic Trustee fredag.

«På tidspunktet for utstedelsen var utsteder, det ledelse og eiere, sikre på at den innhentede likviditeten ville være tilstrekkelig til selskapet var i break-even og kontantstrømmen ble positiv», heter det i brevet.

Det fremkommer imidlertid at det var hold i nettdebattantenes spekulasjoner.

 «Siden utstedelsen har forholdene i det lokale og globale flymarkedet forverret seg, noe som også har påvirket utsteders likviditetsposisjon som har forverret seg betydelig de siste ukene», heter det videre i brevet.

Selskapet viser til utfordrende operasjonelle forhold for flyselskapet generelt med høye oljepriser, vedvarende lave yield-nivåer og heftig konkurranse.

«Dette har ført til en rask forverring av likviditetsforholdene med økt konservatisme blant kreditorer som har resultert i dårligere kredittvilkår for selskapet», heter det.

For å sikre videre drift og evnen til å betjene obligasjonsgjelden, ble dermed avtalen med Icelandair inngått.

Tar grep

Icelandair har heller ikke vært fritatt for turbulensen som herjer i luftfarten.

Selskapet er i brudd med lånevilkårene knyttet til sitt obligasjonslån på 190 millioner dollar, eller om lag 1,6 milliarder kroner, og er for tiden i diskusjoner med obligasjonseierne angående lettelser.

I tillegg til det nylig annonserte oppkjøpet av WOW Air, har Iceland allerede tatt en hel del grep for å bedre ruste seg for fremtiden.

  • Hotelldriften er solgt for å styrke fokus på kjernevirksomheten; internasjonal flyvirksomhet.
  • Endringer i rutenettverket som skal øke mulighetene til Europa.
  • Videreutvikling av selskapets prisstruktur for å øke tilleggsinntektene (ancillary revenues).
  • Øke flåten med seks nye Boeing 737 MAX med lavere drivstofforbruk.
  • Ny selskapsstruktur har blitt implementert for å skjerpe fokus på salg og markedsføring på den ene siden, samt kundeservice på den andre siden.
  • Strømlinjeforming av flyoperasjonene med integrering av bakketjenester og fraktoperasjoner.

«Med sin sterke balanse, fleksible drift og utmerkede ansatte er Icelandair Group godt posisjonert for å takle utfordringene som møter flyindustrien på kort sikt og utnytte nye muligheter som kan duke opp de kommende månedene», skrev flyselskapet i et brev til obligasjonseierne for snaut to uker siden..