An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

DNB Markets øyner lavere rentebane

Ser fire argumenter.

Jeanette Strøm Fjære. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Jeanette Strøm Fjære. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. desember 2018 - 09.00

Tall fra SSB viste tirsdag morgen en vekst i fastlands-BNP på 1,0 prosent fra september til oktober.

I 3-månedersperioden august-oktober var BNP-veksten 0,2 prosent sammenlignet med 3-månedersperioden før (mai-juli).

- Solid vekst

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets karakteriserer oktober-veksten som solid.

- Tre måneders gjennomsnitt er fortsatt på den svake siden, dratt ned av jordbruksproduksjon og privat forbruk, selv om den tok seg opp i oktober. Vi ser på disse faktorene som midlertidige, grunnet en varm sommer og høye elektrisitetspriser, og oktober-tallene støtter dette synet, skriver hun i en kommentar.

- Selv om vi er forsiktige med å legge for mye vekt på månedlige svingninger i BNP-vekst, peker den solide oktober-veksten, sammen med et optimistisk regionalt nettverk, mot at veksten vil ta seg opp fremover. Vi venter at Norges Bank hever styringsrenten til 1,00 prosent i mars neste år, men venter at rentebanen som legges frem torsdag justeres noe ned i 2020 og 2021, fortsetter hun.

Flere grunner

I en forhåndsomtale av denne ukens rentemøte, publisert i forrige uke, pekte meglerhuset på flere utviklingstrekk siden september-møtet til støtte for en lavere rentebane.

  • svakere vekstutsikter og lavere renter ute
  • lavere oljepriser
  • svakere vekst enn ventet hjemme
  • inflasjonen tilbake til forventning

- Men vi tror Norges Bank vil vurdere i det minste noe av dette som midlertidig og fortsatt signalisere en renteøkning i 1. kvartal. Vi tror rentebanen etter 1. kvartal vil bli senket, skrev DNB Markets da.