Børs og finans

Slipper skatt på 108 mill. - det gjør ikke forretningspartnerne

Reagerer på forskjellsbehandling - går rettens vei. 

Johan H. Andresen - Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Johan H. Andresen - Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
10. desember 2018 - 09.14

Mens Johan H. Andresen kunne bokføre en inntekt på 367 millioner kroner som skattefri, har de øvrige deltakerne i samme selskap blitt krevd for 163 millioner kroner i skatt. Hadde Andresen og Ferd fått samme behandling, ville skatteregningen blitt 108 millioner kroner, ifølge DN.

Inntektene kommer fra forvaltningen av Herkules' oppkjøpsfond på Jersey, der Andresen er medeier. Jersey er et nullskatteland, men eierne av forvaltningsselskapet skal skattlegges i Norge i henhold til Nokus-reglene. Andresens forretningspartnere har nå gått rettens vei, skrive avisen.

Høyesterett slår ifølge avisen fast i en dom at inntektene i forvaltningsselskapet var såkalt «virksomhetsinntekt» og skal skattlegges med 28 prosent. Ifølge Oslo tingrett er det en naturlig følge av dommen i Høyesterett at Andresen også skulle ha betalt skatt.

- Vi mener dette var en kapitalinntekt for Ferd. Vi mener at Ferd har fått en riktig ligningsmessig behandling, sier Ferds finansdirektør, Erik Rossnes til avisen.

Regjeringsadvokaten som førte saken for Sentralskattekontoret, påpekte ifølge avisen at selv om Andresen skulle være lignet feil, så hadde det ingen betydning for Herkules-gründerne: «Om ligningen av [Ferd] likevel var gal, har ikke saksøkerne krav på å bli lignet galt også.»

Herkules-forvalterne har anket saken. Sentralskattekontoret tapte på ett mindre punkt og har også anket.