Børs og finans

Solstad Offshore får gjeldshjelp

Obligasjonseierne gir tommelen opp på én betingelse. 

Artikkel av: Are  Strandli
19. desember 2018 - 14.17

5. desember annonserte det gjeldstyngede offshorerederiet at det er i prosessen med å forhandle frem en potensiell avtale der betaling av renter og avdrag på konsernets gjeld vil bli midlertidig suspendert og utsatt i ett år fra 20. desember 2018. 

I den forbindelse ble det innkalt til et møte med obligasjonseierne for å få deres støtte.

Dette ble avholdt onsdag, og obligasjonseierne gikk med på å suspendere og utsette rentebetalinger i en periode på ett år.

Det betinges imidlertid av at det blir inngått en avtale om suspensjon av rente- og avdragsbetalinger med de finansielle kreditorene til rederiets relevante datterselskaper.