Børs og finans

Yara restrukturerer

Yara-sjef Svein Tore Holsether. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Yara-sjef Svein Tore Holsether. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. desember 2018 - 08.29

Yara forenkler driftsmodellen i tråd med tidligere kommunisert fokus på «crop nutrition», skriver selskapet på sine hjemmesider tirsdag.

Aktivitetene vil med effekt fra 1. januar 2019 bli strukturert i de tre segmentene Sales & Marketing, Production og New Business.

Crop nutrition

Medlemmene av Yaras konsernledelse forblir de samme etter endringene.

- Tidligere i år definerte vi vår strategi som fremtidens «crop nutrition»-selskap. Nå tilpasser og forenkler vi driftsmodellen vår i samsvar med denne strategien. Etter en periode med betydelige investeringer, vil vårt hovedfokus fremover være på god drift, innovasjon og å skape skalerbare markedsløsninger, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

Sales & Marketing-segmentet omfatte alle Yaras eksisterende «crop nutrition»-divisjoner. I tillegg vi Base Chemicals, Industry Reagents, Animal Nutrition (unntatt Sør-Afrika) overføres fra det tidligere Industrial-segmentet.

Segmentet vil ledes av konserndirektør Terje Knutsen.

De to andre

Production-segmentet er uendret, og vil fortsatt ledes av konserndirektør Tove Andersen.

New Business-segmentet vil ledes av konserndirektør Yves Bonte, og vil bestå av

  • to divisjoner som etableres for å kommersialisere innovasjon innen dekarbonisering og sirkulær økonomi, i samarbeid med andre Yara-segmenter
  • en egen divisjon for autonome logistikkoperasjoner, inklusive el-skipsprosjektet Yara Birkeland
  • en portefølje av divisjoner som vil opereres mer uavhengig med bestemte strategier: Environmental Solutions, Mining Applications, Animal Nutrition Sør-Afrika og Industrial Nitrates.

Yara skriver avslutningsvis at selskapet har en pågående prosess for å vurdere strategiske muligheter for Environmental Solutions-virksomheten.

Les mer her.