Børs og finans

Brann i Lerøy-anlegg

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
28. januar 2019 - 08.14

Søndag brøt det ut brann i Lerøy Seafood Groups smoltanlegg i Laksefjord i Finnmark, opplyses det i en melding.

Som følge av brannen er 2,6 millioner smolt med snittvekt 50-60 gram, planlagt utsatt i sjø i april 2019, gått tapt.

Bøtende tiltak vil ifølge meldingen bli iverksatt.

En ansatt i et firma som utførte vedlikeholdsarbeid ved anlegget, er ifølge Lerøy ikke gjort rede for.

Selskapet vil bistå underleverandøren, politi og øvrige offentlige instanser for å finne ut hva som har skjedd. Foreløpig arbeides det ifølge meldingen med å kartlegge situasjonen, få oversikt over materielle skader, samt iverksetting av skadebegrensende tiltak.

Ytterligere informasjon knyttet til hendelsen vil bli gitt i forbindelse med selskapets kvartalspresentasjon den 26. februar 2019.

Les hele meldingen her.