An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

DNO setter ned foten - øker Faroe-bud til 7 mrd.

Det endelige tilbudet innebærer et vederlag på om lag 641,7 millioner pund, tilsvarende 6,99 milliarder kroner, for den fullt utvannede aksjekapitalen i Faroe, inkludert aksjer som DNO allerede eier. 

Bijan Mossavar-Rahmani og Bjørn Dale, hhv. styreleder og toppsjef i DNO per 12/12 2018. Foto: Christer Teigen/Finansavisen.

Bijan Mossavar-Rahmani og Bjørn Dale, hhv. styreleder og toppsjef i DNO per 12/12 2018. Foto: Christer Teigen/Finansavisen.

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen
8. januar 2019 - 17.45

Etter stengetid på Oslo Børs har DNO økt budet på Faroe Petroleum til 160 pence per Faroe-aksje. 

Det skriver selskapet i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Det endelige tilbudet innebærer et vederlag på om lag 641,7 millioner pund, tilsvarende 6,99 milliarder kroner, for den fullt utvannede aksjekapitalen i Faroe, inkludert aksjer som DNO allerede eier. 

Hodebry for oljemyggen

I en børsmelding tirsdag morgen skrev DNO at Oljedirektoratets (OD) 30 prosents nedjustering av ressursanslaget på Oda-feltet, der Faroe Petroleum eier 15 prosent av den tilhørende lisensen, fører til bekymringer om Faroes fremtidige produksjon, ifølge TDN Direkt.

OD anslår reservene på feltet til 32,7 millioner fat oljeekvivalenter, og i Faroes uavhengige verdsettelsesrapport fra Gaffney, Cline 6 Associates (GCA) anslås reservene til 47,8 millioner fat oljeekvivalenter. DNO trekker frem at feltet ble fremholdt av Faroe som en nøkkelbidragsyter til selskapets produksjonsvekst, skriver nyhetsbyrået.

«Etter tre ikke-vellykkede letebrønner og det tvilsomme Equinor-byttet, fører denne tidligere ikke oppgitte reservenedgraderingen ved Oda til bekymringer over Faroes fremtidig produksjonsprofiler, og burde ha blitt nøyaktig reflektert i den uavhengige eksportens rapport, som er en glanset versjon av det som ble publisert til aksjonærer 4. januar 2019», skriver DNO i meldingen.

Økte andel i ordkrig

Forrige uke kjøpte DNO ytterligere 2.754.110 aksjer i Faroe Petroleum til kurser mellom 147 og 152 pence, går det frem av en melding til London-børsen.

Dermed er DNO oppe i en eierandel på 30,6 prosent.

Lagt sammen med aksepter på sitt pliktige bud, er DNO oppe i 163.274.694 Faroe-aksjer, tilsvarende rundt 43,8 prosent.

Etter en forlengelse av akseptperioden som følge av den styrkede posisjonen fortsatte ordkrigen mellom DNO og Faroe med uforminsket styrke. 

- Vi er bekymret over DNOs tiltakende angrep på Faroes enestående letehistorikk og implisitte kritikk av vårt tekniske team som kan skilte med en av de beste letehistorikkene på norsk sokkel. Det er en særlig forunderlig kritikk, gitt at Faroe vil gi DNO en høykvalitets, fullsyklus og diversifisert aktivabase i Nordsjøen - en base som står i skarp kontrast til DNOs nåværende virksomhet, skrev Faroe i en børsmelding forrige uke.