An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Oljefondet dumper miljøaksjer

Tiltaket er gjort «for å redusere kostnadene i forvaltningene», heter det i begrunnelsen.

Foto: REUTERS/Ints Kalnins -/File Photo/File Photo

Foto: REUTERS/Ints Kalnins -/File Photo/File Photo

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen
24. januar 2019 - 11.30

Statens pensjonsfond, også kalt Oljefondet, har en egen miljøportefølje, som er forvaltet av både interne og eksterne forvaltere. Nå er alle de fem eksterne forvalterne blitt kastet ut.

Det skriver Dagens Næringsliv torsdag.

Tiltaket er gjort «for å redusere kostnadene i forvaltningene», heter det i begrunnelsen.

De eksterne forvalterne hadde drøyt 20 milliarder under forvaltning. Da de ble sparket 25. mai i fjor, ble verdien av miljøporteføljens aksjer redusert tilsvarende, til 45 milliarder kroner, kommer det frem av et brev fra Norges Bank Investment Management (NBIM) i fjor høst sendte Finansdepartementet, som ba om en gjennomgåelse av miljømandatene, ifølge DN.

De 20 milliardene blir først overført til Oljefondets ordinære interne forvaltning, ifølge NBIM.

- Det som ikke passer inn i den brede porteføljen blir solgt over en periode på flere måneder. Dette er vanlig praksis når vi avslutter eksterne mandater, sier presseansvarlig Marthe Skaar i NBIM i en epost.

Cirka null bidrag

Oljefondets miljøportefølje har samlet sett gjort det svakere enn den brede miljøindeksen FTSE EO siden 2010 og siste fem år, men bedre enn den smale miljøteknologiindeksen FTSE ET 50, ifølge brevet.

Miljøporteføljen har siden oppstart i 2010 gitt lavere avkastning og høyere risiko enn Oljefondets referanseindeks for aksjer. Men de siste fem årene har miljøaksjene samlet sett gjort det bedre enn denne indeksen, ifølge DN.

De eksterne forvalterne har likevel tapt anslagsvis halvannen milliarder kroner sammenlignet med referanseindeksen i perioden 2010-18, ifølge DNs beregninger basert på tallene i brevet.

De interne miljøforvalterne har målt i prosent også gjort det svakere enn indeksen og dermed bidratt til å trekke fondets avkastning ned, mens i verdi har de gjort det bedre med cirka to milliarder kroner, ifølge DNs anslag.

I sum har miljøporteføljen bidratt til en halv milliard kroner i ekstraavkastning, men kostnadene til forvalterne er trolig høyere enn dette, slik at bidraget etter kostnader er cirka null. Disse kostnadene utgjør nemlig 0,48 prosent av pengene under forvaltning i årlig snitt i perioden 2013-17, som betyr at forvalterne kan ha dratt inn om lag en halv milliarder kroner i forvaltningshonorarer i perioden.