Børs og finans

Strengere krav for Sparebank 1 Østlandet

Finanstilsynets vedtak vekker reaksjoner.

Fra venstre : Administrerende direktør Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad. Foto: Sparebanken Hedmark.

Fra venstre : Administrerende direktør Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad. Foto: Sparebanken Hedmark.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
4. januar 2019 - 08.44

Da Sparebank 1 Østlandet fikk tillatelse til bruk av avansert IRB-metode (IRB = internal ratings-based) i 2015, ble den gitt med vilkår om sikkerhetsmarginer på estimert tapsgrad (LGD) som Finanstilsynet vurderte som nødvendige for å oppnå forsvarlige LGD-nivåer for bankens porteføljer, skriver banken i en børsmelding fredag morgen.

- I ettertid er LGD-nivåene og risikovektene i foretaksporteføljene redusert, og Finanstilsynet har pålagt banken å tillegge LGD-estimatene en sikkerhetsmargin på 5 prosentpoeng, eller skalere estimatene med tilsvarende effekt, heter det videre.

Dette medfører ifølge banken en betydelig økning av beregningsgrunnlaget etter IRB-metoden, men med gjeldende Basel 1-gulv har det ikke umiddelbar effekt på kapitaldekningen.

- Når Basel 1-gulvet fjernes, vil økningen i beregningsgrunnlaget medføre en estimert reduksjon i ren kjernekapitaldekning på 0,8 prosent, noe som tilsvarer omkring 575 millioner kroner i økte kapitalkrav, fortsetter banken.

Sparebank 1 Østlandet er uenig i Finanstilsynets vedtak og vil påklage dette til Finansdepartementet.

Hele meldingen her.