Børs og finans

Maersk Drilling på børs i april

Riggselskapet blir verdens nest største. - Spennende case, tror analytiker.

Maersk Intrepid ved Westcon. Foto: Øyvind Sætre.

Maersk Intrepid ved Westcon. Foto: Øyvind Sætre.

Artikkel av: Are  Strandli
22. februar 2019 - 10.23

Etter å ha forsøkt å selge riggselskapet Maersk Drilling i to år uten å lykkes, besluttet det danske industrikonglomeratet A.P. Møller-Mærsk (APMM) i fjor sommer å gå for en separat børsnotering.

Torsdag besluttet styret å innlede separasjonen, ifølge en melding.

Riggselskapet som får nytt navn, «The Drilling Company of 1972», skal – dersom utskillelsen blir godkjent av aksjonærene – noteres på børsen i København 4. april.

I separasjonspapirene står det at aksjene skal distribueres pro-rata til de nåværende aksjonærene i APMM som forovrøig fikk juling på børsen torsdag.

Videre må A.P. Møller Holding A/S, som eier rundt 41,5 prosent av aksjene i APMM, vente minst ett år på kunne selge riggaksjene i henhold til en «lock up»-avtale.

Det nye navnet spiller på at Maersk Storm Drilling Company ble etablert i et joint venture med Dearborn-Storm Drilling Company i nettopp 1972.

Foretrakk salg

Etter det Hegnar.no forstår skal et rent salg av riggselskapet ha vært det foretrukne alternativet for danskene. Derfor florerte også ryktene om ulike interessenter.

Både Tor Olav Trøims Borr Drilling og amerikanske Diamond Offshore har blitt trukket frem som mulige budgivere.

- Det ville vært et stort oppkjøp, men de har noen interessante eiendeler, uttalte Trøim i et intervju med Shippingwatch våren 2017.

Aller lengst skal det imidlertid ha gått med amerikanske Rowan Companies. Etter det Hegnar.no erfarer strandet fusjonssamtalene rett før jul i forfjor.

«Siden den strategiske beslutningen i september 2016 om å separere ut de oljerelaterte forretningsområdene, har A.P. Møller-Mærsk undersøkt forskjellige strukturelle muligheter for Maersk Drilling. Disse undersøkelsene inkluderer, men er ikke begrenset til, potensielle løsninger med industrielle partnere. A.P. Møller-Mærsk vil informere markedet når disse undersøkelsene resulterer i en transaksjon», skrev en talsperson for A.P Møller-Mærsk i en epost til Hegnar.no da.

Solid balanse

Analytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier mener det blir spennende å se hvor selskapet havner i forhold til de andre riggselskapene når noteringen er et faktum.

- De har en bra flåte med blant annet mye Nordsjø-eksponering og ikke minst god kontraktsdekning, sier han til Hegnar.no.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde selskapet en ordrereserve på 2,5 milliarder dollar, og kun tre av selskapets 23 rigger er kontraktsløse. Resten er på oppdrag eller har arbeid i vente.

- Så kommer de også til ha nokså lite gjeld og en av de beste balansene blant de store riggselskapene, påpeker Daul.

Tidligere i februar kom selskapet med sin første selvstendige årsrapport noensinne. Der kommer det frem at selskapet hadde inntekter på 1,4 milliarder dollar i 2018 og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 611 millioner dollar.

Bokført egenkapital var 3,8 milliarder dollar, mens netto rentebærende gjeld beløp seg til 1,1 milliarder kroner.  ABG Sundal Collier beregner en verdijustert egenkapital (NAV) på rundt 4,0 milliarder dollar.

Kun Transocean er større målt i markedsverdi.

Spennende aksje

Mens justert EBITDA endte på 611 millioner dollar i 2018, guider selskapet med 400 millioner dollar i år, tilsvarende et fall på 35 prosent fra i fjor.

Det skyldes blant annet at 7-10 rigger skal gjennom sin femårige klassing mot 4 i 2018.

Kombinert med at flere rigger kommer av kontrakter som ble inngått til høyere rater da markedet var bedre bidrar det til den lavere guidingen.

Ifølge en oppdatering fra ABG Sundal Collier i kjølvannet av årsrapporten, skal selskapet likevel klare å levere en positiv fri kontantstrøm. Det er snarere unntaket enn regelen i disse dager, slår meglerhuset fast.

Daul mener Maersk Drilling kan bli spennende for investorer som vil ha eksponering mot rigg, men som ikke ønsker å ta for mye risiko.

- Er du interessert i rigg med lav gearing, uten likviditetsproblemer og med god visibilitet på inntjeningen de neste to årene, så vil det kunne være en interessant investering, sier han.

Selskapet avholder sin kapitalmarkedsdag i København mandag, og er da ventet å komme med ytterligere detaljer angående den kommende børsnoteringen og hva som er strategien videre.