An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Dette tjente DNB-toppene

Det var ikke Rune Bjerke som tjente mest.

Rune Bjerke - Foto: Finansavisen

Rune Bjerke - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Rune Tryti
7. mars 2019 - 09.20

 DNB la i dag frem årsrapport for 2018, og der fremgår konsernledelsen sin kompensasjon.

Konsernsjef i DNB Rune Bjerke dro inn 6,2 millioner kroner i lønn i 2018, mens de totale opptjente godtgjørelsene beløp seg til ni millioner kroner.

Til sammenligning hadde Bjerke utbetalt seks millioner kroner i lønn i 2017, og de totale opptjente godtgjørelsene ble på 8,5 millioner kroner.

Den best betalte i konsernet var DNB Markets-sjef Ottar Ertzeid. Han fikk utbetalt 9,6 millioner kroner, og hadde totale godtgjørelser på 13,7 millioner kroner. I 2017 dro han inn 9,4 millioner kroner i utbetalt lønn, og 13,5 millioner i totale godtgjørelser.

Ertzeid var også den i konsernledelsen med flest aksjer i selskapet. Ved utgangen av fjoråret eide han 234.059 aksjer, som i dag er verdt 37 millioner kroner. Rune Bjerke eide til sammenligning 62.017 aksjer, til en verdi av 9,8 millioner kroner. 

Finansdirektør Kjerstin Braathen var konsernets best betalte kvinne. Hun fikk utbetalt 4,4 millioner kroner, og hadde totale godtgjørelser på 6,4 millioner kroner.

Styreleder Olaug Svarva hadde fra tiltredelsen 24. april i fjor opptjent 718.000 kroner i honorar.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.