An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Kjøper en halv million egne aksjer

Kjøp av egne aksjer og forlengelse av TRS-avtale.

Foto hentet fra selskapets hjemmesider.

Foto hentet fra selskapets hjemmesider.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
14. mars 2019 - 11.19
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Norway Royal Salmon har ifølge en melding benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 500.000 egne aksjer til 216,50 kroner per aksje.

Samtidig har selskapet forlenget en TRS-avtale (Total Return Swap journ. anm.) med gjenværende aksjer på 985.756 aksjer i NRS til 13. september 2019.

«I forbindelse med nevnte TRS-avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 985.756 aksjer i selskapet til 219,460457 kroner per aksje», heter det.

Etter denne transaksjonen og forlengelsen av TRS-avtale eier NRS 557.954 egne aksjer, og har kontraktmessig rett til 985.756 egne aksjer, tilsvarende samlet 3,54 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.