An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Røkke-sjef har fått 62 mill. i bonus på fire år

Tjener også fett på utbytte.

Lars Solbakken. Foto: Eivind Yggeseth.

Lars Solbakken. Foto: Eivind Yggeseth.

Artikkel av: Rune Tryti
22. mars 2019 - 15.45
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

For den Kjell Inge Røkke-dominerte utbyttemaskinen Ocean Yield ble 2018 et svakt år resultatmessig.

Årsresultatet til rederiet ble på 58,4 millioner dollar, sammenlignet med 129,7 millioner dollar i 2017. Reduksjonen skyldes blant annet utløpet av kontrakten til FPSOen Dhirubhai-1.

Det langt svakere resultatet hindret allikevel ikke Ocean Yield-sjef Lars Solbakken fra å dra inn en saftig lønnspakke. I 2018 fikk han en fastlønn på 509.000 dollar og en bonus på 951.000 dollar. Den totale lønnspakken ble dermed på rundt 12,5 millioner kroner.

Lønnspakken var riktignok lavere enn i 2017, hvor fastlønnen og bonusen var på henholdsvis 475.000 og 1,073 millioner dollar. Det tilsvarer 13,2 millioner kroner.

Dette er allikevel som småpenger å regne, sammenlignet med 2015. Da fikk Solbakken en bonus på nesten 4,5 millioner dollar, og den totale lønnspakken ble da på rundt 4,9 millioner dollar, eller nærmere 42 millioner kroner med dagens valutakurs.

I årsrapporten opplyses det at bonusene til ledelsen blir kalkulert med grunnlag i utviklingen i aksjekursen og utbytte per aksje. I 2015 steg Ocean Yield-aksjen med nærmere 60 prosent, og kan dermed forklare den enorme bonusen til sjefen.

Siden 2015 er bonusene til Solbakken på til sammen over 62 millioner kroner.

Tjener også fett på utbytte

Strategien til Ocean Yield baserer seg på å betale solide utbytter til aksjonærene. I skrivende stund er utbytte-yielden til selskapet på hele 10,2 prosent. I 2018 betalte selskapet over én milliard i utbytte til sine aksjonærer.

Kjell Inge Røkkes Aker eier om lag to tredjedeler av selskapet, og fikk i fjor innbetalt over 600 millioner kroner i utbytte fra rederiet.

Ocean Yield-sjefen selv drar også inn store penger i utbytte fra selskapet han leder. Gjennom sitt heleide selskap Finmarie AS, er Solbakken sjette største aksjonær med 1.430.880 aksjer. Disse aksjene har en verdi på rundt 91 millioner kroner.

I 2018 fikk han utbetalt over ni millioner kroner i utbytte for disse aksjene.

Håper på arbeid i Afrika

Den store snakkisen rundt Ocean Yield den seneste tiden har vært om rederiet igjen vil sikre arbeid for FPSOen. Kontrakten for den utgikk i september i fjor, og den har tidligere utgjort godt over 20 prosent av resultatet til selskapet.

I midten av februar ble det klart at Ocean Yield hadde inngått en kontrakt med Røkkes nye oljeprosjekt i Ghana, Aker Energy, for en opsjon for leie av rederiets FPSO i en periode på 15 år. Hvis Aker Energy skulle utøve opsjonen vil fartøyet bli brukt på et tidlig produksjonsprosjekt for olje utenfor Ghana.

Fristen for å utøve opsjonen er satt til 1. mai, ettersom Aker Energys plan for utbygging og drift skal leveres i slutten av mars, og at det vil ta rundt 30 dager for godkjennelse av ghanesiske myndigheter.

Dersom opsjonen utøves vil Ocean Yield høste inntekter fra FPSOen allerede i år.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.