Børs og finans

Røkkes USA-verft tapte 400 mill. i fjor - bonushopp for sjefen

Takket være et knalloverskudd i 2017, fikk sjefen for Philly Shipyards et kraftig lønnshopp i 2018, et år som endte med kjempeunderskudd. 

Artikkel av: Are  Strandli
15. mars 2019 - 08.31

Kjell Inge Røkkes amerikanske skipsverft Philly Shipyards tapte 44,1 millioner dollar, tilsvarende 388 millioner kroner, i fjor etter å ha oppnådd inntekter på 129,8 millioner dollar.

Det store tapet skyldes blant annet en nedskrivning på nær 18 millioner dollar som følge av et kansellert containerskipprosjekt. 

Ved utgangen av inneværende kvartal, risikerer verftet å sitte med en helt tom ordrebok. 

«Selv om verftet er i rute til å levere den andre containerskipet denne måneden, har vi en utfordring med ingen nye ordrer som er sikret på dette punktet», sier konsernsjef Steinar Nerbøvik i årsrapporten.

«Det er ekstremt vanskelig å se vår enorme arbeidsstyrke falle til færre enn 400 arbeidere, ned fra rundt 1.200 arbeidere ved starten av året», fortsetter han, og understreker at han er fast bestemt på å overkomme utfordringene i 2019, og legge et solid grunnlag for fremtiden.

Til tross for et kraftig underskudd, hadde likevel Nerbøvik en samlet godtgjørelse på 930.470 dollar, eller om lag åtte millioner kroner i fjor, viser årsrapporten.

Den variable delen utgjorde 389.129 dollar. Mesteparten av dette ble imidlertid opptjent i 2017 da selskapet fikk et overskudd på 67,2 millioner dollar. 

Nerbøviks samlede godtgjørelse i 2017 var på 742.315 dollar, eller nær 6,4 millioner kroner, i 2017. Da var den variable utbetalingen på mer beskjedne 200.974 dollar. 

Fastlønnen på 435.999 dollar var denne samme i fjor som året før.