Børs og finans

Skråsikre på renteøkning

- På etterskudd, sier aggressiv sjeføkonom.

Frank Jullum - Foto: Finansavisen

Frank Jullum - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
18. mars 2019 - 12.58

Førstkommende torsdag avholder Norges Bank et nytt rentemøte.

Det store flertallet av økonomer og analytikere venter at styringsrenten her vil bli hevet med 25 basispunkter til 1,00 prosent.

- Uvanlig høy usikkerhet

I dette store flertallet finner vi sjeføkonom Frank Jullum og hans makroteam i Danske Bank.

- Det er imidlertid en uvanlig stor grad av usikkerhet om de fremtidige rentesignalene. Faktorene som påvirker rentebanen har endret seg mer enn vanlig og i ulike retninger. Det er ingen tvil om at rentebanen vil bli nedjustert, noe som vil signalisere en mindre aggressiv pengepolitikk enn i desember, der Norges Bank forventet fem renteøkninger i prognoseperioden, skriver banken i en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.

Makroteamet, som foruten Jullum består av analysesjef for renter Arne Anders Lohmann Rasmussen, sjefstrateg Jostein Tvedt og senioranalytiker Kristoffer Kjær Lomholt, venter fortsatt at sentralbanken vil signalisere nok en renteøkning i 2019, mest sannsynlig i september.

- Med stor grad av usikkerhet venter vi at rentebanen vil signalisere ytterligere to renteøkninger i 2021-22, noe som vil ta styringsrenten til 2,0 prosent innen utgangen av 2022, heter det videre.

- Utfordrende bakteppe

Danske Bank legger i analysen frem et «utfordrende bakteppe for Norges Bank»: Fortsatt sterk innenlandsk vekst, med høyere lønns- og prisvekst, men svakere global vekst, lavere renter og en avventende europeisk sentralbank (ECB).

- Oljeinvesteringstellingen peker mot sterke vekstbidrag fra oljeinvesteringene i år, og de første tallene for 2020 (riktignok ekstra usikre) gir ingen signaler om en nedgang neste år. Økonomien er på, eller i det minste nær, full kapasitetsutnyttelse og veksten forventes å ligge over trend de neste to årene, noe som innebærer enda høyere kapasitetsutnyttelse fremover, skriver Jullum og hans team.

- Ettersom lønnsveksten allerede tar seg opp i et solid tempo, og kjerneinflasjonen har beveget seg over målet på 2,0 prosent, må prosessen med å normalisere pengepolitikken helt klart fortsette, legger de til.

Derfor mener Danske Bank at deres forventninger om en renteøkning i mars, og en rentebane som signaliserer nok en økning i år, er veldig sterke. På samme måte er bankens forventninger til at rentebanen vil signalisere litt mer enn en renteøkning neste år «ganske sterk».

- Videre ut, det vil si i 2021 og 2022 (nye estimater) er vår overbevisning selvsagt betydelig svakere. Norges Bank kan lett sikte inn en global resesjon eller en innenlandsk avmatning på det tidspunktet. En del av vår bekymring for de innenlandske utsiktene ble imidlertid redusert i forrige uke, da SSB anslo at oljeinvesteringene vil bevege seg sidelengs i 2021-22, går det frem av rapporten.

- Allerede på etterskudd

Jullums og Danske Banks forventninger er klart mer aggressive enn dagens markedsprising, men bankens makroteam føler likevel at risikoen for deres syn er rimelig balansert, «i den forstand at det er en oppsiderisiko på kort sikt, og en nedsiderisiko på mellomlang sikt».

- Siden kjerneinflasjonen har beveget seg over målet, kronen er svakere enn ventet og veksten vil holde seg over trend, kan man faktisk argumentere for at Norges Bank allerede er i ferd med å komme på etterskudd. Det innebærer en oppsiderisiko, ihvertfall for i år, heter det videre.

På den annen side taler den kraftige svekkelsen av de globale utsiktene, i kombinasjon med en ny "low-for-longer" tilnærming blant andre sentralbanker, ifølge Danske Bank for at også Norges Bank blir mer forsiktige.

- I tillegg er politiske risikofaktorer, som handelskrigen mellom USA og Kina og Brexit, fortsatt i spill. Vi mener imidlertid at dette er risiko på mellomlang sikt, det vil si at den øker gradvis gjennom 2020 og inn i 2021-22, avslutter banken.