Børs og finans

Oljefondet passerte 9.000 milliarder

Skjermdump: www.nbim.no

Skjermdump: www.nbim.no

Artikkel av: Odd Steinar Parr
2. april 2019 - 11.58

Oljefondet, offisielt kalt Statens Pensjonsfond Utland (SPU), har nettopp toppet 9.000 milliarder kroner.

Dette tilsvarer 1,7 millioner kroner per innbygger.

Fondet har dermed steget nesten 750 milliarder siden nyttår, da fondets verdi var 8.256 milliarder kroner.

Rir aksjebølgen

Oppgangen har skjedd i takt med et sterkt 1. kvartal på verdens børser.

Samtidig har oljefondet gradvis kjøpt seg opp i aksjer etter Finansdepartementets beslutning om å øke aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent.

Mye av aksjekjøpene skjedde i november og desember - i et fallende marked.  

Ved utgangen av 2018 var 66,3 prosent av fondet investert i aksjer, 30,7 prosent i renter og tre prosent i eiendom.

Trosser kronen

Oljefondet har samtidig trosset kronen, som har styrket seg så langt i 2019.

EURNOK står tirsdag formiddag i 9,6438, og kronen har dermed styrket seg med 2,6 prosent mot euro i år.

Mot dollar har ikke kronen styrket seg like mye.

USDNOK står tirsdag formiddag i 8,6082, noe som betyr en kronestyrkelse mot dollar på 0,35 prosent i år.

I dagens handel har kronen likevel svekket seg, det vil si 0,2 prosent mot både euro og dollar.

Drømmegrensen

Med 9.000 milliarder passert, er det «bare» 1.000 milliarder igjen til drømmegrensen på 10.000 milliarder kroner.

Når kommer vi dit?

Ifølge fremskrivningen Finansdepartementet gjorde av oljefondet i statsbudsjettet for 2019, skjer dette i 2021.

Ved inngangen til 2022 estimeres fondskapitalen til nærmere 10.200 milliarder kroner.

I beregningene er det lagt til grunn en årlig realavkastning på 3,0 prosent, og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen.

Tidslinjen for oljefondet, og når de ulike milepælene ble nådd, finner du her.