Børs og finans

Hexagon Composites oppdaterer markedet

Knut Flakk. Foto: Andreas Klemsdal.

Knut Flakk. Foto: Andreas Klemsdal.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
16. mai 2019 - 08.00

Flakk Composites, som er heleid av Flakk Gruppen AS, foreslår til aksjonærene å kvitte seg med to enheter, ifølge en børsmelding. 

Foreslaget inkluderer 25 millioner aksjer i Hexagon Composites. 

Styreleder Knut Flakk i Hexagon Composites eier 98,7 prosent av aksjene i Flakk Composites.

Flakk Composites AS vil bytte navn til Flakk Rollon AS som en del av fisjonen. 

Etter fisjonen vil Flakk Rollon AS eie 4.340.504 aksjer (2,37 prosent) i Hexagon Composites, Flakk Composites AS (som er anskaffende enhet 1 som vil opprettes) og KF Finans AS (som er anskaffende enhet 2 som vil opprettes) vil bli underlagt Flakk Gruppen AS som heleide datterselskap, vil holde kontrollere 20 og 5 millioner aksjer. 

Aksjeandelen til Knut Flakk og hans nærstående forblir uendret i Hexagon Composites ASA. Fisjonen forventes å finne sted i begynnelsen av 3. kvartal 2019.