An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Nytt, norsk offshorerederi sikter mot børs

Jakter 675 mill. til nytt offshoreeventyr

Offshoretopper går for rask børsnotering med en ny isbryter og to supplyskip.  - Alt tilsier at det er perfekt timing.

Illustrasjon: Cold Water Shipping.

Illustrasjon: Cold Water Shipping.

Artikkel av: Are  Strandli
7. mai 2019 - 21.05

Etter flere år som leder i offshorerederiet Viking Supply Ships, ønsket Tord Ytterdahl å bruke sin opparbeidede kompetanse til å starte noe selv. I en nisjedel av offshoremarkedet så han muligheter.

Han tok kontakt med daglig leder Sølve Høyrem i skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers, og i 2018 så Norges nyeste offshorerederi, Cold Water Shipping, dagens lys.

Sammen med våpendragerne i SpareBank 1 Markets, innleder selskapet nå en såkalt «pre-sound» runde med potensielle investorer. Målet er å skaffe 675 millioner kroner, for så å gå mot børs.

- Vi vil noteres så fort som mulig, enten på OTC-listen eller Merkur Market, for å skape likviditet i aksjen, sier Høyrem. - Vi skal være et aksjonærvennlig spill på et attraktivt nisjemarked.

Midlene skal delvis finansiere en ny isbryter med PSV-egenskaper (IBSV) bestilt hos Keppel Nantong med levering sent i 2021, samt to store, avanserte plattform forsyningsskip (PSV) med isklasse, som ligger halvferdige ved Remontowa-verftet i Polen.

De ventes å være ferdigstilt i andre og tredje kvartal neste år. I tillegg har rederiet opsjon på ytterligere én isbryter.

Fellesnevnerne for de to transaksjonene er avanserte fartøy det finnes få av globalt, og som det ventes stor etterspørsel etter. Kjøpsvilkårene omtales i begge tilfeller som svært fordelaktige.

Nisjemarked

Med høye inngangsbarrierer er markedet for isbrytere preget av begrenset konkurranse. Isbryteren til Cold Water Shipping kom i stand utelukkende på grunn av Ytterdahls erfaring fra Viking Supply Ships, samt Westshores nettverk i Russland, ifølge Høyrem.

- Det er et interessant nisjemarked med færre spillere der man kan få bedre betalt, påpeker Ytterdahl.

 - Alle båtene i hele verden er på lange kontrakter, og ingenting bygges på spekulasjon. Vi er de første som gjør det. Timingen kan være perfekt, da behovet for slik tonnasje ventes å vokse.

Globalt er det kun 25 slike skip som alle er leid ut på minimum femårs-kontrakter. Snittratene antas å være ca.53.000 dollar, eller rundt 460.000 kroner, pr. dag.

- Det er jo fantastiske muligheter som ligger der for den type tonnasje, hvis man kan lande en kontrakt til 60.000 dollar dagen på fem år eller mer, mener Høyrem.

Verdistigning

Til å bygge isbryteren valgte de det anerkjente Keppel-verftet på grunn av vesentlig lavere pris enn hos verft i Europa. Havyard, som bygde isbrytertrioen Viking Supply Ships solgte til Canadas kystvakt i fjor sommer, står bak designet.

Selskapets partner Mage er allerede i gang med markedsføringen, og skal stå for driften dersom isbryteren havner i Russland. Det er imidlertid ikke gitt. Blant annet ser Canada etter en ny isbryter.

I tillegg til høye rater, ventes det at skipet vil stige i verdi. Den mye omtalte «Viking-dealen» ga en gevinst på rundt 2,3 milliarder kroner for skipene som for 18 år siden kostet totalt 780 millioner kroner å bygge.

-Bakgrunnen for at de fikk så godt betalt, var at båtene var klare til levering, og at det hadde kostet en formue å bygge dem i Canada, forklarer Høyrem, som øyner muligheten for en ønskereprise.

Kjemperabatt

PSV-ene Cold Water Shipping har fått tak i ble opprinnelig bestilt av Siem Offshore, men kun to av fire ble levert. Remøy Shipping er valgt til driften.

- Vi syntes båtene var veldig interessante på grunn av spesifikasjonene, sier Høyrem. Han vil ikke oppgi prisen, men avslører at rabatten er betydelig. 

Med stort dekksareal, NOR-flagg og muligheter for å bidra i forbindelse med brannslukking, oljeutslipp (oilrecovery), samt standby-tjenester, er de velegnet for lange kontrakter på norsk sokkel. I tillegg kan de gå på flytende naturgass (LNG). Det finnes for tiden kun fire tilsvarende enheter i markedet, og alle er på lange kontrakter.

- Så vurderer vi å oppgradere dem med batteripakker. Det gir lavere drivstofforbruk og utslipp. Grønne båter vil gi en edge, sier Ytterdahl.

Vil ha moderne tonnasje

Norske offshorerederier er i stor grad kneblet av långiverne sine, noe som gjør nybygg uaktuelt. De siste PSV-ene ble levert i 2016. Ettersom flåten eldes, etterspør oljeselskapene nye båter.

- Derfor tror vi det blir skapt et vaakum fremover hvor det er behov for nybygg, sier Ytterdahl.

- Det kommer flere nye rigger ut, og de skal ha «top notch» tonnasje. Det er der det kommer til å bli veldig stramt, sier Høyrem, og trekker frem et annet poeng.

- De nye riggene er mer sofistikerte, jobber raskere og er større enn tidligere, noe som er positivt for etterspørselen etter større PSV-er.

- All min erfaring tilsier at dette er en perfekt timing fra vår side fordi det ikke bygges nye båter, fortsetter Høyrem.

Unikt

Med en selgerkreditt er PSV-ene fullfinansiert i flere år etter levering, gitt at den rettede emisjonen går i boks.

- Vi hadde ikke fått lån i bankene til å kjøpe disse båtene her, konstaterer skipsmegleren.

Isbryteren blir inntil 60 prosent egenkapitalfinansiert. Den siste delen betales ved levering i 2021, og med en kontrakt på plass, venter selskapet å ha sikret det resterende gjeldsbehovet innen da.

-Vi føler vi har en god finansieringsmodell som gjør at vi er trygge i flere år fremover. Det er unikt i den situasjonen som markedet er i nå, påpeker Ytterdahl.

Åpner for «asset play»

Ledelsen består av Ytterdahl, samt en finansdirektør og teknisk direktør med lang erfaring. Disse er fortsatt i eksisterende jobber, og vil derfor ikke navngis. Høyrem er styreleder.

Offshoregründerne er åpne for både drift, vekst og «asset play».

- Nå konsentrerer vi oss om å få dette prosjektet realisert og få båtene i drift, så får vi vurdere hva vi skal gjøre videre. Vi skal ikke, som Martin Nes «wisely said», forelske oss i skipene, og vi kan fint selge om markedet utvikler seg slik vi forventer, sier Høyrem, som samtidig skryter av timingen til Standard Drilling.

Før emisjonen eies Cold Water Shipping med en tredjedel hver av Ytterdahl, Westshore og Vivamare Shipping Company. Selv om de vannes kraftig ut og det ikke legges opp til noen pre-money prising, vil eiere og ledere ta del i potensiell oppside gjennom en warrant-struktur.

- Vi tjener kun penger hvis aksjonærene våre gjør det. Målet er å skape aksjonærverdier gjennom verdistigning på skipene og utbytter, konkluderer Ytterdahl.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.