An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Porteføljeforvalter Olav Chen: - Sell in May and go away

- Alltid aktuelt etter den type markedsoppgang vi har sett hittil i år. Men likevel mindre fristende, mener porteføljeforvalter Olav Chen. 

Foto: Hegnar Media.

Foto: Hegnar Media.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
8. mai 2019 - 14.19

- Etter fire måneder på rad med oppgang, nådde de globale aksjemarkedene ny alltime-high i slutten av april. Målt ved MSCI World i lokal valuta er oppgangen hittil i år på hele 15 prosent, noe som er en av de største oppgangene på starten av et kalenderår. 

Det skriver Storebrand i sin månedsrapport for april. 

- Dette må selvfølgelig ses i sammenheng med korreksjonen og markedsuroen i desember, samt helomvendingen fra den amerikanske sentralbanken (Fed). Globale renter har stabilisert seg noe, men er fortsatt klart lavere enn nivåene i oktober og november. Makrobildet har derimot svekket seg videre og trenden er fortsatt nedjusteringer av vekstutsiktene. Det er likevel tegn til grønne skudd enkelte steder, hvor spesielt barometre i servicesektoren har bedret seg, heter det videre.

Mindre fristende

- Sell in May and go away blir alltid aktuell etter den type markedsoppgang vi har sett hittil i år. Men med de grønne skuddene i vår er det likevel mindre fristende å ”go away” helt nå, selv om vi har vært i en riskreduserende modus, skriver porteføljeforvalter Olav Chen. 

Fondet Storebrand Kombinasjon, forvaltet av Olav Chen, fikk i april en avkastning på 1,7 prosent (indeks 1,7 prosent). 

Hittil i 2019 er fondet opp 7,8 prosent, sammenlignet med indeks på 7,1 prosent. 

Markedsutsikter

Globale aksjer – normalvekt: Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg videre med hele 4 prosent i april. Tegn til stabilisering i globale makrotall og en resultatsesong uten store negative nyheter, løftet aksjemarkedene videre til rekordnivåer. Sentimentet er derimot høyt og taler for forsiktighet. 

- Vi har solgt oss videre inn i styrke, men er samlet sett fortsatt normalvektet i globale aksjer, skriver Storebrand.

Norske aksjer – normalvekt: Oslo Børs steg med 2 prosent i april og er opp 10 prosent hittil i år. Dette er noe svakere enn globale aksjer, spesielt sett i lys av at oljeprisen har steget over 30 prosent hittil i år. Storebrand er fortsatt normalvektet norske aksjer.

Fremvoksende økonomier (EM) – normalvekt: Aksjemarkedene i EM i lokal valuta steg også videre april. Det var likevel tegn til at markedet i Kina toppet noe ut, selv før tweeten til Trump. De neste ukene vil trolig nyheter rundt handelskrigen bli sensitive.

Globale obligasjoner – undervekt: Globale statsobligasjoner målt ved JPM GB Index var omtrent uendret i april. Feds helomvending har gradvis blitt priset inn og spredd seg. Rentekutt som har blitt priset inn av Fed, ser lite sannsynlige ut med tanke på den økonomiske utviklingen.

Norske obligasjoner - undervekt: Norske statsobligasjoner målt ved ST4X fortsatte motstrøms og falt marginalt i april. Makrotallene har kommet omtrent som ventet, men inflasjonstallene overrasket noe på oppsiden.

- Vi er fortsatt undervektet og vi har en tydeligere undervekt i norske enn globale statsobligasjoner, heter det i rapporten.