An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Sparebank 1 Østlandet mer enn doblet resultatet

Oppkjøp ga pen gevinst for Sparebank 1. 

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
7. mai 2019 - 12.59
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Sparebank 1 Østlandet melder om et resultat etter skatt i 1. kvartal 2019 på 757 millioner kroner, mot 314 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

Resultat per egenkapitalbevis ble 4,50 kroner, opp fra 1,97 kroner. 

Banken fikk netto renteinntekter på 508 millioner kroner og egenkapitalavkastning på 21,2 prosent, sammenlignet med 495 millioner og 9,9 prosent. 

Det meldes om en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent, mot 16,2 prosent. 

- Konsernresultatet er meget godt sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken til den sterke resultatøkningen er blant annet gevinsten fra DNBs oppkjøp i Fremtind Forsikring AS, noe som for SpareBank 1 Østlandets del utgjorde 291 millioner kroner i resultatført gevinst i første kvartal. Dette gir en isolert effekt på egenkapitalavkastningen på 8,2 prosentpoeng, skriver Sparebank 1 Østlandet i kvartalsrapporten.

SpareBank 1 Østlandet inngikk i februar en avtale om å bli deleier i BN Bank ASA i forbindelse med at SpareBank 1-bankene endrer eiermodell i selskapet.

SpareBank 1 Østlandet får med dette en eierandel i både BN Bank ASA og B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt AS på 9,99 prosent til en samlet pris på 504 millioner kroner.

Utlånsveksten siste tolv måneder på 6,5 prosent var noe lavere enn i fjor (8,8 prosent). 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.