Børs og finans

Veidekke tapte stort på driften

Veidekke vokste kraftig i 1. kvartal 2019, men det gjorde også underskuddet.

Arne Giske - Foto: Håkon Sæbø/Finansavisen

Arne Giske - Foto: Håkon Sæbø/Finansavisen

Artikkel av: Stein Ove Haugen
9. mai 2019 - 07.14

Veidekke hadde et resultat på -96 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot et underskudd på 57 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Resultat pr. aksje var -70 øre mot -50 øre i samme kvartal i fjor.

Resultat før skatt var -113 millioner kroner mot -67 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Driftsresultatet var -112 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var driftsunderskuddet på 61 millioner kroner.

- Vi øker både omsetning og resultat i flere av entreprenørvirksomhetene, men resultatet er påvirket av svak lønnsomhet i den norske anleggsvirksomheten. Innenfor eiendom har godt salg gitt positive resultater for den norske virksomheten, mens lavere produksjon og boligpriser setter press på marginer og resultat i Sverige, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

- I de siste kvartalene har vi gjennomført omfattende tiltak både på konsernnivå og i spesifikke virksomheter for å gjenopprette lønnsomheten. I dagens kapitalmarkedsoppdatering vil vi gå nærmere inn på dette arbeidet og på hvordan Veidekke skal blir mer lønnsomt frem mot 2020, legger han til.

Kontantstrømmen

Kontantstrømmen er normalt svak i første kvartal som følge av lav aktivitet i industrivirksomheten og deler av anleggsvirksomheten, står det å lese i raporten.

Kontantstrømmen fra driften var på -1.722 millioner kroner mot -567 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Selskapet gikk ut av kvartalet med kontanter og tilsvarende likvider på 182 millioner kroner, ned fra 476 milioner kroner på samme tid i fjor og 197 millioner kroner ved årsskiftet.

Veidekke venter positiv kontantstrøm i andre halvår.

Veidekke omsatte for 8,5 milliarder kroner i første kvartal, opp 18,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Veksten kom i stor grad i de norske og svenske entreprenørvirksomhetene, men omsetningen økte også i flere av de øvrige virksomhetene, heter det i kvartalsrapporten.

Ordreserven og gjeld økte

Ordreinngangen i kvartalet på 9,2 milliarder kroner var 37 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Ved utgangen av første kvartal var ordrereserven i entreprenørvirksomheten på 34,9 milliarder kroner, en økning på 1,1 milliarder kroner fra inngangen til kvartalet.

Om lag 70 prosent av ordrereserven kommer til inntekt i de neste tolv månedene, heter det i rapporten.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var 3,4 milliarder kroner, opp fra 1,5 milliarder kroner ved årsskiftet. Størstedelen av økningen i rentebærende gjeld kom som følge av tiltredelse av flere større tomteposisjoner, heter det.

Hovedpunkter fra 1. kvartal 2019

• Omsetningen i kvartalet var NOK 8,5 (7,1) milliarder.
• Resultat før skatt var NOK -21 (-11) millioner.
• Resultat per aksje (IFRS) var NOK -0,7 (-0,5).
• Ordreinngangen i kvartalet var NOK 9,2 milliarder, som gav en ordrereserve i entreprenørvirksomheten på NOK 34,9 (31,0) milliarder.
• Det ble solgt 404 boliger i første kvartal. Veidekkes andel var 274. Ved utgangen av kvartalet var det 2 790 boliger i produksjon. Veidekkes andel var 2 214, og av disse var 354 usolgte.
• Netto rentebærende gjeld var NOK 3 440 (1 613) millioner ved utgangen av første kvartal 2019.

Resultatrapporten

Presentasjonen

Veidekke har steget 0,1 prosent på Oslo Børs siden nyttår. De siste 12 månedene er aksjen opp 5,1 prosent.