Børs og finans

Kistefos forlenger avtaler

Christen Sveaas. Foto: Ivan Kverme.

Christen Sveaas. Foto: Ivan Kverme.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
14. juni 2019 - 13.58

Kistefos AS har fredag forlenget (rullert) tre terminavtaler.

Terminavtalen i Magnora er på til sammen 11.027.013 aksjer, tilsvarende 20,96 prosent av de utstedte aksjene i selskapet. 

I Panoro Energy er avtalen på til sammen  6.237.944 aksjer, tilsvarende 9,99 prosent. I Magnora er det snakk om 11.027.013 aksjer, tilsvarende 20,96 prosent. 

Eierandelen i selskapene er uendret. Terminavtalene forfaller 13.12.19.