Børs og finans

Atlantic Lumpus får ny eier

Storeierne selger seg ut.

Christen Sveaas - Foto: Finansavisen

Christen Sveaas - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. juli 2019 - 18.23

De tre største eierne i Merkur Market-noterte Atlantic Lumpus, Ziko Holding AS, Larssen AS og Nistuå 3 AS, har i dag signert en aksjekjøpsavtale for salg av sine aksjer til Lumarine AS som ett ledd i den videre utvikling av selskapet, går det frem av en børsmelding.

De tre eierne representerer i alt 99,28 prosent.

Lumarine AS driver med oppdrett av rognkjeks, og kontrolleres av Kistefos AS via holdingselskapet Holding Akvaservice AS.

De 3.573.981 aksjene ble solgt til kurs 4,30 kroner med oppgjør i kontanter, med unntak av 70 prosent av vederlaget til Larssen AS som utstedes som en fordring som skal konverteres til aksjer i Lumarine AS.

Endelig gjennomføring av transaksjonen ventes gjennomført i løpet av inneværende uke.

Les mer her.