Børs og finans

Toppsjef i Avance Gas får 750.000 opsjoner

Foto: Sven Christian Stenvaag/Finansavisen.

Foto: Sven Christian Stenvaag/Finansavisen.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
12. august 2019 - 18.27

Avance Gas Holding Ltd kunngjør at det er utstedt 750.000 aksjeopsjoner til Ulrik Andersen i forbindelse med hans ansettelse som administrerende direktør i Avance Gas AS.Opsjonene har en løpetid på 5 år og kan utnyttes som følger:

  • 200.000 opsjoner etter 12 måneder til en tegningskurs på 21,50 kroner per aksje
  • 200 000 opsjoner etter 24 måneder til en tegningskurs på 32,25 kroner per aksje
  • 350 000 opsjoner vester etter 36 måneder til en tegningskurs på 43,00 kroner per aksje

Det opplyses om at tegningskursen blir justert for utbytte, aksjeemisjoner og kapitaljusteringer før de aktuelle opsjonene utøves.