Eiendom

Knalltall og salgsrekord i OBOS

Daniel Kjørberg Siraj kan glise.

Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. februar 2017 - 07.51

OBOS-konsernet melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 1.436 millioner kroner i 4. kvartal 2016, mot 668 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet før skatt ble 1.533 millioner kroner, sammenlignet med 578 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble 1.262 millioner kroner, mot 586 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 3.597 millioner kroner, sammenlignet med 2.431 millioner kroner i 4. kvartal 2015.

Størst siden krigen

I 2016 solgte OBOS-konsernet 4.541 nye boliger for 16,6 milliarder kroner, hvorav den verdimessige andelen for OBOS utgjør 3.925 boliger (14,0 milliarder kroner).

Dette er det største salget av nye boliger på ett år siden utbyggingen av drabantbyene i de første tiårene etter andre verdenskrig.

Salget av nye boliger karakteriseres som svært godt gjennom hele året, og drives av et svært godt marked i Oslo-regionen og Sverige.

OBOS har i løpet av 2016 igangsatt 3.906 boliger og ferdigstilt 3.359 nye boliger i Norge og Sverige, hvorav den verdimessige andelen for OBOS utgjør hhv. 3.503 og 2.943 boliger.

Fornebu-potensial

Konsernets tomtebanken er på anslagsvis 38.000 boliger brutto, hvorav den økonomiske andelen for OBOS utgjør rundt 34.000 boliger.

Den svenske andelen av tomtebanken utgjør i underkant av 5.000 boliger.

I tillegg er det et potensial for økt tomteutnyttelse på Fornebu i fase 2, går det frem av rapporten.

OBOS har per 4. kvartal 4.963 boliger i produksjon, hvorav den verdimessige andelen for OBOS utgjør 4.169 boliger.

Antall solgte boliger under produksjon utgjør hhv. 4.279 og 3.607 boliger. Dette gir en salgsgrad for prosjekter under produksjon på 86,5 prosent i antall (netto).

Rapporten her.