Eiendom

Gigantisk vannanlegg til Oslo vest

Et nytt vannanlegg på størrelse med Telenor Arena legges til Oslo vest. 

Gaustad - Foto - NTB Scanpix

Gaustad - Foto - NTB Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
11. august 2017 - 10.07

Maridalsvannet står for 90 prosent av vannforsyningen til Oslo. Skulle det skje noe med forsyningen ville hovedstaden være i dyp krise på få timer, skriver Akersposten.

Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å anlegge reservevannforsyning. Vannet vil bli ført fra Holsfjorden til et vannbehandlingsanlegg som skal lokaliseres i fjell i Oslo vest. Bogstad, Ullernåsen og Huseby er blant alternativene. Det er også Gaustad, Sognsvann, Fossum/Lathus og Brekke ved Maridalsvannet.

– Fra råvannskilden Holsfjorden vil det gå en kombinert sprengt og boret overføringstunnel på cirka 20 kilometer. Boret tunnel vil ha en diameter på 3,5 meter. I fjell vil det bli anlagt to fjellhaller til vannbehandling, hver med en grunnflate på 255 x 30 meter og en høyde på 20 til 30 meter. I tillegg kommer to fjellhaller for rentvannbassenger, som hver vil ha en grunnflate på 262x22 meter med tilsvarende høyde som de andre hallene, sier kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten, Trond Borge Ottersen og fortsetter:

– I Rentvannhallene støpes det bassenger med vegger, gulv og tak. Det er beregnet at bassengene vil være cirka 10 meter dype og at hvert basseng vil ta 50.000 kubikkmeter vann. For å føre rentvannet til hovedledningsnettet vil det bli anlagt en tunnel på cirka 6 kilometer. Det er snakk om et omfattende arbeid, sier Ottersen.

Avisen har regnet på hvor mye masse som skal tas ut av fjellet til de planlagte hallene. Rundt 696.000 kubikkmeter, eller 30 lastebiler om dagen i åtte år med 250 arbeidsdager i året, er konklusjonen. 

Det er ikke avklart nøyaktig hvor anlegget skal lokaliseres.

- Det eneste som er sikkert, er at det vil komme et slikt anlegg i Oslo vest, sier Ottersen til Akersposten.

Anlegget skal stå ferdig i 2028.