Eiendom

Norsk wonderboy-trio kjøpte spansk bolig til 90 mill.

Wonderboy-trioen Fredrik Halvorsen, Odd Johnny Winge og Geir Langfeldt Olsen har vært på bolighandel utenfor landets grenser.

Fredrik Halvorsen - Foto: Finansavisen

Fredrik Halvorsen - Foto: Finansavisen

Artikkel av:  Redaksjonen
11. august 2017 - 12.40

Tidligere i år ble det kjent at det var Fredrik Halvorsen som kjøpte giganteiendommen på Strømstangveien 1 på Snarøya for 165 millioner kroner. Men Halvorsen har også vært på bolighandel utenfor landets grenser, skriver Finansavisen.

I årsregnskapet til Ubon Partners går det frem at Wonderboy-trioen Halvorsen, Odd Johnny Winge og Geir Langfeldt Olsen kjøpte et bolighus i Spania for over 90,7 millioner kroner i fjor.

Halvorsen tjente sammen med Winge og Langfeldt Olsen en milliard kroner hver etter at de solgte kommunikasjons- og videokonferanseselskapet Acano til Cisco i november 2015.

Skrives ned over 50 år

– Jeg kan ikke uttale meg. Dere må snakke med styremedlemmene, sier Lars Johan Hereid, daglig leder i Ubon Partners til avisen.

Ifølge årsregnskapet til selskapet ble boligen avskrevet med drøye en million kroner i fjor. Noe særlig mer informasjon om boligen går det ikke frem av regnskapet.

Det røpes ifølge avisen hverken hva boligen brukes til, eller hvor den er lokalisert. Den skal imidlertid skrives ned over 50 år.

Over 500 mill. i aksjer

I det norskregistrerte Ubon Partners-selskapet, som eies av Halvorsen, Winge og Langfeldt Olsen, ble underskuddet 48 millioner kroner i 2016.

Nesten hele tapet skyldes rente- og finanskostnader, ifølge Finansavisen.

Styret, som ledes av Halvorsen, skriver i årsberetningen at aksjekapitalen i selskapet var tapt ved utgangen av 2016, men understreker at det finnes vesentlige merverdier i eiendelene, slik at den reelle egenkapitalen er positiv.

Store deler av gevinsten fra Acano-salget skal være reinvestert i vekstbedrifter i brytningen mellom industri og teknologi.

Ubon Partners har blant annet over 500 millioner kroner oppført som investeringer i aksjer, og til sammen nær 800 millioner kroner i finansielle anleggsmidler.

På toppen kommer boligen i Spania, skriver avisen.

Gjelden var samtidig betydelig ved utgangen av fjoråret, og utgjorde over 833 millioner kroner.

«Det har ikke vært ekstraordinære hendelser eller andre endringer av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet», skriver styret i årsberetningen.