An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

- Gir press i markedet for kjøp av sekundærboliger

Meglersjef er fornøyd med mye, men ikke alt.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. oktober 2017 - 16.09
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Solberg-regjeringen la i dag fram sitt forlag til statsbudsjett for 2018, og kom der med en grundig omtale av situasjonen i boligmarkedet.

- Regjeringen peker på at positive makroøkonomiske utsikter gjør at risikoen for et alvorlig tilbakeslag i boligmarkedet ikke er høy. Samtidig har fortsatt stigende gjeldsbelastning i husholdningene ført til den finansielle sårbarheten er høy. Vi deler regjeringens vurdering, og mener det er viktig å fastholde de regulatoriske virkemidlene overfor bankene inntil gjeldsveksten i husholdningen har falt til et bærekraftig nivå, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i en kommentar.

Tryggere bolighandel

Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskatt i innføringsåret skal være på 1 promille (mot tidligere 2 promille), og at kommuner som innfører eiendomsskatt skal bare kunne økes med 1 promille i året av gangen.

- Vi stiller oss positive til regjeringens forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen om ikke å beskatte folks primærbolig ytterligere, og da er det også et viktig signal til kommunene å følge opp dette, sier Geving.

NEF er også positive til at Justisdepartementet etter planen skal legge frem en lovproposisjon for å trygge bolighandelen for forbrukere i 2018.

- Gir press i markedet

Derimot synes forbundet det er uheldig at regjeringen foreslår å senke bevilgningene til bygging av studentboliger fra 2.500 til 2.200 neste år.

- Dette betyr at mange studenter i områder med størst press i boligmarkedet må kjempe om de samme boligene med mange andre. I Oslo er ca. 75.000 av byens 650.000 innbyggere studenter, men det bare tilbys bare 9.500 studentboliger. Dette bidrar over tid til press i markedet for kjøp av sekundærboliger for utleieformål, og gjør terskelen for førstegangskjøpere høyere, avslutter Geving.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.