Eiendom

Handelsbanken tror på myk landing i boligmarkedet

I sin ferske konjunkturrapport tirsdag sier Handelsbanken at deler av prisoppgangen i Oslo gjennom høsten 2016 var resultat av spekulasjon.

Makroøkonom Marius Hov i Handelsbanken Capital Markets.Foto: Are Haram

Makroøkonom Marius Hov i Handelsbanken Capital Markets.Foto: Are Haram

Artikkel av: NTB
9. oktober 2017 - 21.30

Prisfallet i det norske boligmarkedet er uttrykk for en korreksjon, ikke et krakk, mener Handelsbanken, som tror på en myk landing. 

Selv om deler av prisoppgangen var resultat av såkalt "spekulasjon" kan mesteparten tilskrives andre fundamentale forhold.

– Mesteparten av prisveksten kan etter vårt syn tilskrives fundamentale forhold. Derfor tror vi ikke den pågående nedkjølingen i Oslo markerer starten på et krakk. Vi ser den heller som en korreksjon etter et vel sterkt 2016, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

Tror på myk landing

De fundamentale forholdene banken viser til, er blant annet en rekke rentekutt de siste årene og mindre frykt i befolkningen for arbeidsledighet og økonomisk nedgang.

Etter en prisoppgang på godt over 20 prosent på ett år, har boligprisene i Oslo falt sesongjustert med rundt 7,5 prosent de siste fem månedene.

Handelsbanken tror nå «toppen» i boligprisene fra i fjor høst tas av og forklarer dette med regjeringens innstramminger beregnet på Oslo-markedet.

For Norge som helhet ser banken for seg at boligprisene vil fortsette noe nedover de neste par kvartalene, før de stiger svakt mot slutten av 2018.

– Med dette ser vi for oss en myk landing, konkluderer Hov.

Begrenset handlingsrom

Torsdag blir regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram, og både finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) har varslet at tiden for omfattende vekst i bruken av oljepenger er over.

Handelsbanken viser til at norsk økonomi vil få mindre drahjelp fra finanspolitikken i årene som kommer, enn den har fått i årene som ligger bak oss. Stikkord er et oljefond som vokser langsommere og handlingsregelen om ikke å bruke mer enn 3 prosent av fondets verdi over statsbudsjettet.

– Dette vil innebære en nøytral innretning hvor oljepengebruken ikke øker som andel av økonomien, skriver Hov.

– Dette markerer et klart skille fra den politikken som har vært ført de siste årene, hvor den stadige opptrappingen av oljepengebruken har gitt betydelige stimulanser til norsk økonomi.

Moderat oppgang

Handelsbanken tror for øvrig at norsk økonomi gradvis vil hente seg inn igjen.

– Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp noe raskere enn ventet, men konjunkturoppgangen er likevel moderat, skriver bankens sjeføkonom Kari Due-Andresen.

– Den økonomiske veksten har fått støtte av husholdningenes forbruk og av boliginvesteringer, samtidig som fallet i oljeinvesteringene har flatet ut. Framover vil trolig oljeinvesteringene stige, men boliginvesteringene vil avta, og fra 2019 venter vi at svekket internasjonalt momentum vil tynge norsk eksport, oppsummerer hun.

(©NTB)