Eiendom

- Boligprisfallet fortsetter i to år til

SSB har sluppet nye prognoser.

Boligbygging på Løren i Oslo. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Boligbygging på Løren i Oslo. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
30. november 2017 - 10.24

SSB er ute med en ny konjunkturrapport.

Ifølge denne ventes 2017-veksten i boligprisene (fra året før) å bli 4,6 prosent. I 2018 lyder prognosen på 5,0 prosent fall. Et nytt fall på 1,6 prosent i 2019 vil bli avløst av 3,1 prosent oppgang i 2020.

I forrige rapport så SSB for seg en boligprisvekst på 5,0 prosent i 2017, et fall på 4,8 prosent i 2018, et fall på 1,2 prosent i 2019, før en oppgang på 1,2 prosent i 2020.

- At boligprisene nå faller, skyldes i første rekke at tilbudet av boliger har vært høyt, prisene var kommet opp på et høyt nivå og lønnsveksten har vært moderat. I tillegg kan nok boliglånsforskriften ha bidratt til omslaget, men det er de ovenstående mer fundamentale forholdene som gjør at boligprisene ventes å falle også gjennom hele neste år, skriver byrået.

- Ved utgangen av 2018 vil prisene da være knapt 10 prosent lavere enn nivået i 1. kvartal 2017. Etterhvert som tilbudet av boliger blir lavere, samt at konjunktursituasjonen bedres ytterligere vil utviklingen i boligmarkedet snu til moderat oppgang fra 2019 i våre prognoser, heter det videre.