An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Ekspert spår boligmarkedet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i 2018

Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
15. desember 2017 - 08.12

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2018 er en prisnedgang på én prosent. Prognosen bygger på forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2018 (12 månedersvekst).

- Vi forventer en nedgang i de nominelle prisene i flere av de store byene i Norge og i sum gjør dette at vi venter en svak nedgang i boligprisene i landet under ett i 2018, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en melding.

Januareffekten blir mer moderat

- Den store tilbudssiden i boligmarkedet i mange deler av landet tilsier at den normale januar-effekten med en sterk vekst i boligprisene vil bli vesentlig mer moderat, og at utviklingen i første halvår for øvrig vil bli svak. Siden mesteparten av boligprisprisveksten normalt tas ut i første halvår, tilsier det en svak boligprisutvikling i året under ett, slår Vammervold Dreyer fast.

Eiendom Norge begrunner prognosen for 2018 med at mange av de største byene over en lengre periode har hatt en høy produksjon av nye boliger samtidig med at boligbehovet har blitt vesentlig redusert gjennom lavere befolkningsvekst.

I de fleste store byregionene har boligproduksjonen de siste årene økt mye. Det er fremdeles mange boligprosjekter i markedet for salg, og mange flere forventes å bli lagt ut i 2018. Dessuten forventes det et stort antall ferdigstillelser av boligprosjekter under bygging gjennom året, spesielt på slutten av 2018 og i 2019.

Boliglånsforskriften

I prognosene har Eiendom Norge lagt til grunn at boliglånsforskriften vil være uendret frem til 1. juli, men at det kommer lettelser i forskriften fra og med 1. juli ved at særreglene for Oslo blir fjernet.

- Som ved fastsettelsen av prognosen for 2017 så er eventuelle endringer i boliglånsforskriften en svært usikker variabel. Vi mener endringene i boliglånsforskriften fra 1. januar 2017 var i strammeste laget. Slik markedet spesielt i Oslo har utviklet seg, så mener vi det er klokt å avvikle de regionale særreglene for Oslo, slik at hele landet får samme forskrift. Dette ligger også til grunn i våre prognoser, sier Dreyer.

Prognosene for 12 månedersveksten i 2018:

  • Oslo: 0 prosent
  • Bergen: - 5 prosent
  • Trondheim: - 2 prosent
  • Stavanger -3 prosent

- Fallet i boligprisene i Oslo har i 2017 vært sterkere enn i andre deler av landet, og det er spesielt i hovedstaden at boliglånforskriften har fått størst effekt. Dette var naturlig på grunn av det høye prisnivået, samt at det ble etablert særregler for Oslo. Vi venter imidlertid at storparten av prisfallet i Oslo er tatt ut, og at prisene vil utvikle seg mer moderat i 2018 og i sum flatt året under ett, sier Dreyer.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.