An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Megler: Slik vil boligprisene utvikle seg i 2018

Artikkel av: Stian Jacobsen
29. desember 2017 - 12.34
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Krogsveen forventer et aktivt boligmarked i 2018 med høy omsetning og gjennomgående moderat prisvekst. Samlet forventes det at boligprisene i Norge vil stige med to prosent fra desember 2017 til desember 2018.

Dette representerer en normalisering etter at prisene i 2016 steg med 13 prosent og i 2017 ser ut til å falle med om lag to prosent.

- Vi forventer at de krappeste prisbølgene nå er tilbakelagt i de fleste større byer, og at utviklingen vil bli mer avdempet. Dette skyldes at forskjellene i prisnivå mellom de ulike områdene i landet har blitt mer forståelig og at de endrede utviklingstrekkene innenfor nybygg og befolkningsutvikling de senere år vil absorberes gjennom 2018 og 2019, skriver Krogsveen i en melding.

Megleren tror det fortsatt vil være noen forskjeller i prisutvikling i de ulike områdene, men hovedoverskriften er likevel at forskjellene i endringstakt vil utjevnes, og at vi får en sideveis bevegelse i prisene.

- Selv om vi legger til grunn at prisene i Oslo vil stige moderat i begynnelsen av året, regner vi med at 12 måneders prisendring vil bunne ut på om lag -9 prosent i mars/april (en statistisk effekt). Dette vil i tilfelle bare være slått av utviklingen i forbindelse med finanskrisen ved årsskiftet 2008/09 hvor boligprisene i Oslo i en fire-måneders periode hadde et 12 måneders prisfall på mer enn 10 prosent, skriver Krogsveen.

Megleren forventer at storbyene på Vestlandet og i Trøndelag gjennomgår noe av de samme prosessene som Oslo har vært inne i siden april. Spesielt har nybyggaktivitet og befolkningsutvikling vært viktige drivere for prisnedgangen.

Alle tre storbyene vil gjennom 2018 ha absorbert mye av disse kreftene.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.