Eiendom

SpareBank 1 selger fire eiendommer

Konsernets selger unne fire forretningseiendommer.

Penger - Foto - NTB, Scanpix

Penger - Foto - NTB, Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
21. desember 2017 - 13.37
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

SpareBank 1 BV opplyser torsdag at banken har akseptert innkomne bud på konsernets fire forretningseiendommer som ble lagt ut for salg i november 2017.

For alle eiendommene inngår SpareBank 1 BV syv års leiekontrakter med opsjon på forlengelse.

Videre estimeres det en regnskapsmessig gevinst i konsernet i 2018 på vel 80 millioner, hvorav 38,7 millioner ble inntektsført i morbanken i 2016 i forbindelse med utskilling av tre av bankens forretningsbygg til egne aksjeselskaper.

Transaksjonene forventes sluttført i løpet av 1. kvartal 2018 i form av salg av tre eiendomsselskaper og en eiendom eiet av morbank.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.