Eiendom

500 statsansatte flytter inn i nytt bygg i 2020

Artikkel av: Stian Jacobsen
5. januar 2018 - 12.36

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at Søren Nielsen AS får jobben med å bygge nye lokaler i Brønnøy sentrum, som skal leies ut til Brønnøysundregistrene.

- Dagens kontorlokaler overholder ikke kravene til en moderne kunnskapsarbeidsplass. Nå skal de få et flott, nytt bygg som vi alle kan være stolte av. Vi har satt strenge krav til registrenes sikkerhet i dette arbeidet, og derfor har anbudsprosessen vært mer omfattende enn for vanlige kontorbygg, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en melding.

Avtalen med Søren Nielsen AS betyr at de ansatte ved Brønnøysundregistrene kan flytte inn i nye og moderne lokaler senhøsten 2020.

- Brønnøysundregistrene er en stor etat med over 500 ansatte. De som har sitt daglige virke i dagens bygg har hatt krevende arbeidsforhold i lang tid. Nå kan de om få år flytte inn i nye lokaler som skal gi trivsel, kreativitet og nye arbeidsformer, sier Mæland.

Det er flere selskaper som har gitt tilbud i anbudsprosessen. To tilbud var med i sluttrunden, som begge var gode alternativer.

Fra offentliggjøringen i dag vil det være en såkalt karensperiode på ti dager. Dette er tidsrommet hvor anbyderen som ikke er valgt ut eventuelt kan innlevere sine innsigelser. Etter dette signeres kontrakt, og arbeidet kan starte for fullt. Ifølge Næringsministeren vil det bli inngått kontrakt etter at karensperioden på ti dager er over.