Eiendom

Bolig: Kraftig prisfall i desember

Majorstuen, Oslo. Foto: Finansavisen.

Majorstuen, Oslo. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Stian Jacobsen
2. januar 2018 - 12.28

I desember var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 56.053 kroner.

Det er 3,9 prosent lavere enn i november 2017, og 11,8 prosent lavere enn i desember 2016.

- Vi mener boligprisene er inne i en mild korreksjon, og tror mye av prisfallet nå er unnagjort. God vekst i norsk økonomi taler for at nedkjølingen i boligmarkedet ikke vil vare så mye lenger. Det høye boliglageret, samt avventende og usikre kjøpere, holder foreløpig prisveksten nede, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en melding. 

- Boligbyggingen er imidlertid i ferd med å avta, og optimismen blant husholdningene er på vei opp igjen. Det kan etterhvert slå ut i økt boligetterspørsel og høyere boligpriser. Vi antar at prisene vil fortsette å falle noe i løpet av første kvartal, for så å stabilisere seg mot sommeren. Mest sannsynlig vil det bli en liten prisoppgang på høsten, sier Kjørberg Siraj.

Obos-sjefen tror boligprisene vil være om lag 2-4 prosent høyere ved utgangen av 2018 enn ved fjorårets utgang.

I desember ble det foretatt 440 eierskifter i Obos mot 758 i november og 457 i desember 2016. I 2017 ble det omsatt 8.209 bruktboliger totalt, mot 8.466 i 2016.