Eiendom

Klager på eiendomsskatten når frem

De fleste får medhold.

Schweigaards gate, Oslo. Foto: Christopher Sandøy/Finansavisen.

Schweigaards gate, Oslo. Foto: Christopher Sandøy/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. februar 2018 - 15.13
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det nytter å klage på eiendomsskatten, skriver Estate Nyheter.

Ifølge nettstedet håndterte Advokatfirmaet Selmer og Eiendomshuset Malling & Co i alt rundt 50 klager på eiendomsskattetakster for næringseiendom i Oslo i 2017.

Godt under halvparten av klagene er avgjort, men blant dem som er avgjort har 80 prosent fått medhold.

- Det som er gledelig, er at takstnemnda i mange saker har omgjort tidligere vedtak som følge av klage. Det er særlig argumenter om lavere standard, dårligere beliggenhet i sonen og lav utnyttelsesgrad som har fått gehør hos takstnemnda. I tillegg har sammenligninger med takster på andre nærliggende eiendommer medført reduksjon av eiendomsskattetakstene, sier senioradvokat Are Fagerhaug i Selmer til Estate.

Gjelder i ti år

Klagene behandles av takstnemnda i Oslo kommune før de blir oversendt klagenemnda.

Fristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt er seks uker fra da eiendomsskatten kunngjøres utskrevet, eller alternativt da vedtaket sendes skattyter (normalt i slutten av februar).

Eiendomsskattetakster for næringseiendom i Oslo beregnes ved en sjablongtakst med utgangspunkt i areal, samt en kvadratmeterpris som varierer med type lokaler og sonefaktor (avhengig av området eiendommen ligger i). 

I utgangspunktet skal en eiendomsskattetakst gjelde i ti år, og Estate Nyheter understreker dermed betydningen av at taksten ikke er satt for høyt.

Eiendomsskatten er samtidig en eierkostnad som kan redusere nettoleien, noe som påvirker verdien ved et salg.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.