Eiendom

Antall sekundærboliger øker i Oslo

Tallene kan nok overraske noen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. mars 2018 - 12.50

En undersøkelse gjort av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita viser at antallet sekundærboliger i Oslo steg med 1.276 til 53.093.

Dermed utgjør sekundærboliger (som eies av privatpersoner som ikke selv bor der) 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo (334.250).
- Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den trenden vi så i våre tall gjennom 2017, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en pressemelding.

- Mange av dem som kjøper sekundærboliger i Oslo er kapitalsterke, og påvirkes i liten grad av de strengere egenkapitalkravene som kom i boliglånsforskriften. I fallende markeder er tendensen at noen benytter muligheten til å kjøpe lavt prisede sekundærboliger, og flere eiere venter med å selge sekundærboliger til prisene stiger, legger han til.

Kjøpt, men ikke solgt?

Av Oslos boligmasse på 334.250 boliger er over 241.000 leiligheter. Økningen i sekundærboliger kommer da også hovedsaklig blant leilighetene (1.251 av 1.276).

Statistikken teller vel å merke antall nye tinglyste sekundærboliger.
Tallene inneholder derfor nye boliger som er solgt tidligere år, men overtatt av ny eier først i 2017. I tillegg kommer brukte boliger overtatt i 2017.
Det er verdt å merke seg at 2017-tallene kan inneholde noen «ufrivillige» sekundærboligeiere som har kjøpt og overtatt ny bolig, men ikke klart å selge sin gamle.